Show simple item record

Fire Model and its Detection in Historical Buildingdc.contributor.advisorPechová Pavla
dc.contributor.authorSimona Lorencová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:53:40Z
dc.date.available2021-02-24T11:53:40Z
dc.date.issued2021-02-09
dc.identifierKOS-1084808192705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93445
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na modelaci a detekci požáru v historických a památkově chráněných objektech. V úvodu jsou shrnuty důvody, proč je tolik důležité chránit historické památky. V teoretické části jsou popsány legislativní požadavky a požadavky Národního památkového ústavu. Jsou zde popsány části elektrické požární signalizace. Dále jsou v práci shrnuty nejpoužívanější hlásiče požáru. Praktická část je zaměřena na modelaci požáru v prostoru klášterní knihovny v Broumově, v programu FDS a porovnání dvou požárních scénářů. Porovnání scénářů má určit vhodnost použití a rychlost detekce požáru pro modelovaný prostor. Dále byla provedena osobní prohlídka a zaměření prostoru knihovny.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on fire modelling and fire detection in the historic and listed buildings. The introduction explains the importace of the historic monuments protection. The theoretical part describes the legislative requirements and the requirements of the National Heritage Institute. The parts of the electrical fire alarm system are briefly described there. The work also summarizes the most used fire detectors. The practical part is focused on the fire modelling in the library in the Broumov Monastery. It is made in the FDS program, and two fire scenarios are compared. The comparison of the scenarios is supposed to determine the suitability of the used systems and the speed of fire detection for the modelled space. Furthermore, a personal inspection and survey of the library space were performed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDetekce požárucze
dc.subjecthistorické objektycze
dc.subjectelektrická požární signalizace (EPS)cze
dc.subjecthlásiče požárucze
dc.subjectmanuální hlásiče požárucze
dc.subjectautomatické hlásiče požárucze
dc.subjectkouřové hlásičecze
dc.subjectknihovnacze
dc.subjectFire Dynamics Simulator (FDS)cze
dc.subjectFire detectioneng
dc.subjecthistorical buildingseng
dc.subjectfire alarm systemseng
dc.subjectfire detectorseng
dc.subjectmanual fire detectoreng
dc.subjectautomatical fire detectioneng
dc.subjectsmoke detectorseng
dc.subjectlibraryeng
dc.subjectFire Dynamics Simulator (FDS)eng
dc.titleModel požáru a jeho detekce v památkově chráněném prostorucze
dc.titleFire Model and its Detection in Historical Buildingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRýpar Jiří
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record