Show simple item record

PARK IN FLORENCEdc.contributor.advisorSitta Vladimír
dc.contributor.authorOlga Lebedeva
dc.date.accessioned2021-02-03T13:51:36Z
dc.date.available2021-02-03T13:51:36Z
dc.date.issued2021-01-28
dc.identifierKOS-966393841305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93088
dc.description.abstractFlorencie je město schopné nabídnout svým návštěvníkům množství mimořádně hodnotných památek, unikátní městskou atmosféru a živý veřejný prostor. Bohužel má však také velký nedostatek – malé množství zelených ploch. Přestože z hlediska historického vývoje se zdá být dláždění veřejných prostranství města jako velký úspěch, projev prosperity a praktická nutnost, z dnešního pohledu je tento fakt vzhledem ke klimatickým změnám a podmínkám v současných městech spíše nežádoucí. Dnešní město touží po kvalitních veřejných parcích, kde by bylo možné vykonávat velké množství aktivit, které ani to nejlepší náměstí nenabídne. Návrh se pokouší s touto problematikou pracovat. Jeho hlavní vize spočívá ve vytvoření rozsáhlého parku, který leží v blízkostí městského centra a je navázán na významnou turistickou lokalitu – Palác Pitti a zahrady Boboli. Mimo rekreační funkce park zároveň nabízí možnost konání krajinářských festivalů a to díky svým výstavním zahrádkám. Nechybí ani tržní náměstí a řemeslné dílny s možností ubytování pro řemeslníky, kteří touží po svém vlastním atelieru.cze
dc.description.abstractFlorence is a city able to offer its visitors a number of extraordinary valuable monuments, a unique urban atmosphere and a lively public space. Unfortunately, it also has a big deficit- a small amount of green space. Although, from the point of view of historical development, paving the city's public spaces seems to be a great success, a sign of prosperity and a practical necessity, from today's point of view this fact is rather undesirable due to climate change and conditions in today's cities. Today's city longs for quality public parks, where it would be possible to perform a large number of activities that even the best square does not offer. The proposal attempts to work with this issue. Its main vision is to create a large park, which is located near the city center and is connected to an important tourist site - Pitti Palace and Boboli Gardens. In addition to its recreational function, the park also offers the possibility of holding landscape festivals, thanks to its exhibition gardens. There is also a market square and craft workshops with accommodation for craftsmen who long for their own studio.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVýstavní zahradycze
dc.subjectparkcze
dc.subjectolivový hajcze
dc.subjectFlorenciecze
dc.subjectOltrarnocze
dc.subjectBobolicze
dc.subjectvyhlídkycze
dc.subjectřemeslné dílnycze
dc.subjectzahradycze
dc.subjectterasycze
dc.subjecttrhcze
dc.subjectpergolacze
dc.subjectFlorenceeng
dc.subjectparkeng
dc.subjectgardenseng
dc.subjectexhibitioneng
dc.titlePARK VE FLORENCIIcze
dc.titlePARK IN FLORENCEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeAmbrožová Zuzana
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record