Show simple item record

Automatic tester of device control elementsdc.contributor.advisorHolub Jan
dc.contributor.authorHana Nováková
dc.date.accessioned2021-01-26T23:51:43Z
dc.date.available2021-01-26T23:51:43Z
dc.date.issued2021-01-26
dc.identifierKOS-960824044005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92773
dc.description.abstractTestování produktů je důležitou součástí průmyslové výroby. Automatizace testování může přinést jasnější a spolehlivější výsledky a přinést možnost testovat dlouhodobě. Tato práce pojednává o návrhu a vývoji automatického testeru hardwarových částí ovládacích prvků pro průmyslové stroje. Robot byl navržen jako ortogonální CNC stroj pro testování takových komponent. Byla navržena řídící deska pro ovládání motorů a k ní vyvinut firmware. Dále byla vytvořena komunikace s počítačem pomocí virtuálního COM portu. Počítačová část programu byla vytvořena pro plánování trajektorií robota a rozpoznávání obrazu pro zjištění stavu komponent. Bylo vytvořeno uživatelské rozhraní, jak v terminálu, tak i jako grafické uživatelské rozhraní. Práce ukazuje návrh, vývoj a testování robota. Testuje také výslednou chybovost rozpoznání obrazu a popisuje problémy s ním spojené. Sestavený robot dokáže mačkat tlačítka, otáčet spínači a rozpoznat jejich pozici. Dále dokáže rozpoznat, jestli komponenty svítí a případnou barvu tohoto světla.cze
dc.description.abstractProduct testing is a critical factor in the industrial manufacturing process. Automation of the testing can bring clear and stable results and can keep running long term. This thesis discusses design and development of an automated tester for mechanical parts of device control components. The robot was designed as an orthogonal CNC in order to test the components. A custom control board for motor timing was created, and its firmware was developed. Communication with the computer using a virtual COM port was designed. A computer program was implemented to do the path calculation as well as the image recognition of the component states. The user interaction is possible either via terminal or the graphical interface. The thesis shows the design, development and validation of the testing robot. It evaluates the final error rate of image recognition and discusses the problematic parts. The assembled robot can push the smart buttons and manipulate switches. It can recognise a light's state and its colour and can determine the position of switches.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectautomatické testovánícze
dc.subjectCNCcze
dc.subjectovládání motorůcze
dc.subjectplošný spojcze
dc.subjectzpracování obrazucze
dc.subjectSTM32cze
dc.subjectautomatic testingeng
dc.subjectCNCeng
dc.subjectmotor controleng
dc.subjectPCBeng
dc.subjectimage processingeng
dc.subjectSTM32eng
dc.titleAutomatický tester ovládacích prvků strojůcze
dc.titleAutomatic tester of device control elementseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeČáp Martin
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record