Show simple item record

Improvement of the Apron Area Operations at Terminal 1 of Václav Havel Airportdc.contributor.advisorStojić Slobodan
dc.contributor.authorDaniel Stryk
dc.date.accessioned2021-01-16T23:51:47Z
dc.date.available2021-01-16T23:51:47Z
dc.date.issued2021-01-16
dc.identifierKOS-986690952205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92595
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a upravené postupy, jejichž přínos bude mít pozitivní vliv na provozní bezpečnost. Návrhy jsou vytvořeny v souladu s konzultacemi s letištěm Václava Havla ve skutečných letištních 2D výkresech s použitím simulací leteckého a pozemního provozu. V práci je představena současná situace na odbavovací ploše letiště včetně všech relevantních procesů, zmíněny jsou také požadavky i doporučení legislativy. V praktické části jsou popsány a zobrazeny samotné návrhy na zefektivnění provozu, které jsou provozně prověřeny vizuální simulací a kriticky zhodnocené. Závěrem návrhů je souhrn veškerých změn a vyvození následků na současnou letištní infrastrukturu a provoz.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the apron operation of Terminal 1 at Václav Havel Airport in Prague. The main objective of this work is to propose reconfiguration of the current infrastructure by introducing systematic changes and modified procedures that will have a positive impact on operational safety. The proposals are created in accordance with consultations with Václav Havel Airport in the airport’s real 2D drawings using simulations of air and ground traffic. The thesis presents the current situation on the airport apron including all relevant processes, the requirements, and recommendations of legislation. The practical part describes and displays the proposals for improvement of apron operations, which are operationally proved and critically evaluated. The proposals conclude with a summary of all changes and implications for the current airport infrastructure and operations.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectletiště Václava Havlacze
dc.subjectTerminál 1cze
dc.subjectodbavovací plochacze
dc.subjectpojezdové dráhycze
dc.subjectobslužné komunikacecze
dc.subjectrekonfigurace stání letadelcze
dc.subjectMARS stánícze
dc.subjectzefektivnění provozucze
dc.subjectrozvoj letištěcze
dc.subjectVáclav Havel Airporteng
dc.subjectTerminal 1eng
dc.subjectaproneng
dc.subjecttaxiwayseng
dc.subjectservice roadseng
dc.subjectreconfiguration of aircraft standseng
dc.subjectMARS standseng
dc.subjectimprovement of operational effectivenesseng
dc.subjectairport developmenteng
dc.titleZefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havlacze
dc.titleImprovement of the Apron Area Operations at Terminal 1 of Václav Havel Airporteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHavíř Radomír
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record