Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj telekomunikační techniky s důrazem na komunikační technologie pro neslyšící 

   Author: Zdeněk Bumbálek; Supervisor: Efmertová Marcela; Opponent: Perottino Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předložená disertační práce je zaměřena na historický výzkum praktického uplatnění telekomunikační techniky v životě osob se zdravotním postižením, zejména osob ohluchlých a těžce nedoslýchavých. Ačkoliv samotné počátky ...