Show simple item record

Wearable device for the support of research in neural system response in pacients with spinal cord injurydc.contributor.advisorVítězník Martin
dc.contributor.authorAdam Zach
dc.date.accessioned2020-11-04T13:51:34Z
dc.date.available2020-11-04T13:51:34Z
dc.date.issued2020-06-30
dc.identifierKOS-857606434805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91603
dc.description.abstractV této bakalářské práci bylo cílem navrhnout zařízení, které umožní odhadování krevního tlaku a odporu kůže na základě měření biologických signálů. Parametry jsou voleny s ohledem na použití pro pacienty s poškozením míchy. Jsou zde popsány metody, které se používají v medicínské praxi a metody, které jsou experimentální. Byla vybrána jedna metoda, kterou jsem aplikoval s ohledem na požadované výsledné zařízení. Následně byl celý funkční systém navržen a zapojen. Pro komunikaci s okolními zařízeními byla využita technologie rádiového přenosu Bluetooth low energy. Pro zobrazení a uložení naměřených dat byla vyvinuta mobilní aplikace, která zároveň prezentuje funkčnost datového přenosu. Na závěr byla vymodelována krabička pro uspořádání obvodů přizpůsobená pro využití 3D tisku. Testování probíhalo v domácích podmínkách za použití dostupných měřících zařízení.cze
dc.description.abstractThe main goal of this theses was to design and develop a device which will enable measuring blood pressure and skin resistance based on measurable biological signals. The parameters are chosen specifically to be used for patients with spinal injuries. The thesis presents methods used in medicinal practicum and also experimental methods. I chose one method which was then applied to the final device. Subsequently the whole system was designed and connected. The Bluetooth low energy radio technology was used for communication with the outer devices. To display and save the measured amount of data I developed a mobile app which also presents the functionality of data transmission. In conclusion a special box was shaped using 3D printing to arrange the circuits. The whole testing was done in domestic conditions using available measuring devices.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFotopletysmografiecze
dc.subjectgalvanická kožní reakcecze
dc.subjectzpracování signálucze
dc.subjectfirmwarecze
dc.subjectBluetooth low energycze
dc.subjectAndroidcze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectFotopletysmographyeng
dc.subjectgalvanic skin responseeng
dc.subjectsignal processingeng
dc.subjectfirmwareeng
dc.subjectBluetooth low energyeng
dc.subjectAndroideng
dc.subject3D printeng
dc.titleNositelné zařízení pro podporu výzkumu reakcí nervového systému u pacientů s poškozením míchycze
dc.titleWearable device for the support of research in neural system response in pacients with spinal cord injuryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKoza Zdeněk
theses.degree.disciplineInformační a komunikační technologie v lékařstvícze
theses.degree.grantorspolečné pracoviště biomedicínského inženýrství ČVUT a UKcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record