Show simple item record

Stimulation of slow EEG waves and statistical evaluation of stimulation efficiencydc.contributor.advisorŠtrobl Jan
dc.contributor.authorKamila Klečková
dc.date.accessioned2020-10-15T20:51:51Z
dc.date.available2020-10-15T20:51:51Z
dc.date.issued2019-06-10
dc.identifierKOS-695600181105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91191
dc.description.abstractElektroencefalografie (EEG) je metoda snímající elektrickou aktivitu mozku. Pomocí EEG je možné vyhodnocovat stav spánku, který je důležitým nástrojem pro konsolidaci paměti. V hlubokém spánku lze stimulovat pomalé oscilace EEG záznamu za účelem zlepšení stavu paměti. Stimulaci je možné provést několika metodami, jejichž účinnost se následně musí vyhodnotit. V této práci jsem implementovala metodu stimulace pomalých oscilací s konstantním časovým krokem. Metodu jsem následně aplikovala na reálné EEG záznamy. Stimulaci pomalé oscilace jsem vyhodnotila fázovými diagramy, mediánem a mezikvartilovým rozpětím. Z výsledků vyplývá, že algoritmus pro stimulaci pomalých oscilací stimuluje správně v náběžné hraně vlny.cze
dc.description.abstractElectroencephalography (EEG) is a method of recording the electrical activity of the brain. EEG can be used to evaluate status of sleep, which is an important tool for memory consolidation. In deep sleep, slow EEG oscillations can be stimulated to improve memory. Stimulation can be done by several methods, the effectiveness of the methods should be evaluated. In this work, I implemented a method of stimulating slow oscillations with a constant time step. I applied the method to real EEG records. I evaluated slow oscillation stimulation by phase diagrams, median and interquartile range. The results indicate that the algorithm for stimulating slow oscillations stimulates correctly in the leading edge of the wave.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEEGcze
dc.subjecthluboký spánekcze
dc.subjectpomalé oscilacecze
dc.subjectzvuková stimulacecze
dc.subjectEEGeng
dc.subjectdeep slumbereng
dc.subjectslow oscillationseng
dc.subjectauditory stimulationeng
dc.titleStimulace pomalých EEG vln a statistické vyhodnocení účinnosti stimulacecze
dc.titleStimulation of slow EEG waves and statistical evaluation of stimulation efficiencyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBrunovský Martin
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record