Show simple item record

Modern Trends in Nursing for Patients with Burns

dc.contributor.advisorDingová Šliková Martina
dc.contributor.authorDominika Kacetlová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:51:07Z
dc.date.available2020-10-15T20:51:07Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-695599539405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91171
dc.description.abstractHlavním tématem této bakalářské práce je problematika léčby popálenin v intenzivní ošetřovatelské péči. Pro léčbu popálenin bylo vyvinuto nespočetně metod, tak velký počet přístupů nemůžeme najít u žádných jiných defektů. Žádný z těchto přístupů ovšem není univerzální, pro každý jednotlivý případ je potřeba vybrat konkrétní postup, který bude pro danou situaci nejvhodnější. Na základě získaných dat je plánováno sestavení optimálního postupu péče. Práce je rozdělena na dvě základní části, tj. na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, jako stavba kůže, popálenina, rána, hojení popálenin. Jsou zde popsány typy popálenin, jejich klasifikace, včetně jejich léčby. Teoretická část také propracovává problematiku přednemocniční neodkladné péče, lokální péče o popálené plochy. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu, je založena na kazuistikách pacientů s podobnou výchozí diagnózou. Analyzována je anamnéza a jednotlivé kroky ošetření popálenin. Poté je provedeno porovnání současné praxe s nejnovějšími poznatky, na jejichž základě je vytvořen optimální postup pro nemocniční intenzivní ošetřovatelskou péči.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis explores various issues is the treatment of burns in intensive nursing care. Numerous methods have been deveoped for the treatmenr of burns, so we can´t find a large number of approaches for any other defects. However none of these approaches is universal, and a particular proces that is most appropriate for the situation needs to be selected for each case. Based on the btained data, the optimal care procedure, is planned. The thesis is divided into two basic parts, the theoretical part and the practical part. In the theoretical part of this thesis, the basic concepts such as skin constructione, burn, wound, healing of burns. There are described types of burns, their classification, including their treatment. The theoretical part also elaborates the issues of pre-hospital emerency care, local care for burned areas. The empirical part is mainly based on assembled case reports, which included on case reports of patients with similar initial diagnosis. Anamnesis and steps of burn treatment are analyzed. Then there is a comparison of current practice with the latest findings, on the basis of which an optimal procedure for hospital intensive nursing care is createdeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPopáleninycze
dc.subjectkůžecze
dc.subjecthojení rancze
dc.subjectošetřovatelská péčecze
dc.subjectintenzivní péčecze
dc.subjectprvní pomoccze
dc.subjectpřednemocniční neodkladná péčecze
dc.subjectkazuistikycze
dc.subjectBurnseng
dc.subjectSkineng
dc.subjectWound Healingeng
dc.subjectNursing Careeng
dc.subjectIntensive Careeng
dc.subjectFirst Aideng
dc.subjectPre-Hospital Emergency Careeng
dc.subjectCase Reportseng
dc.titleNovodobé trendy v ošetřovatelské péči u pacientů s popáleninamicze
dc.titleModern Trends in Nursing for Patients with Burnseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeSikorová Jana
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record