Show simple item record

Methods of Securing Airways from a Paramedic's Point of View



dc.contributor.advisorLidická Lucie
dc.contributor.authorIva Kosová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:51:06Z
dc.date.available2020-10-15T20:51:06Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-695599539905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91104
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zajištěním dýchacích cest z pohledu zdravotnického záchranáře, zaměřující se na přednemocniční neodkladnou péči. V teoretické části je blíže popsaná anatomie horních a dolních dýchacích cest, která by měla být nedílnou součástí znalostí zdravotnického záchranáře. Dále jsou v této části popsány kompetence zdravotnického záchranáře v oblasti zajištění dýchacích cest a přehled a popis pomůcek, které jsou v dnešní době k dispozici. Praktická část se zabývá zpracováním dotazníkového šetření, které se svými otázkami zaměřuje na četnost a důvody používání jednotlivých pomůcek k zajištění dýchacích cest na Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with securing airways from a paramedic's Point of View, focusing on pre-hospital care. In the theoretical part is described the anatomy of the upper and lower respiratory tract in detail, which should be a part of knowledge of paramedic. This part also describes the competences of paramedic in the area of securing airways and overview with description of available aids for nowadays. In the practical part is described the questionnaire survey. These questions are focused on the frequency of use avaliable aids for securing airways in the Emergency Medical Service of the Ústecký Region.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDýchací cestycze
dc.subjectvzduchovodcze
dc.subjectmaskacze
dc.subjectzdravotnický záchranářcze
dc.subjectkompetencecze
dc.subjectAirwayseng
dc.subjecttubeeng
dc.subjectmaskeng
dc.subjectparamediceng
dc.subjectcompetencieseng
dc.titleZpůsoby zajištění dýchacích cest z pohledu zdravotnického záchranářecze
dc.titleMethods of Securing Airways from a Paramedic's Point of Vieweng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFládrová Hana
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record