Show simple item record

Space Weather Phenomenadc.contributor.advisorTopková Tereza
dc.contributor.authorJaroslav Oršula
dc.date.accessioned2020-09-13T22:51:26Z
dc.date.available2020-09-13T22:51:26Z
dc.date.issued2020-09-13
dc.identifierKOS-979253107405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90737
dc.description.abstractPráca sa zaoberá popisom javov vesmírneho počasia, ich vznikom, šírením a dôsledkami na našu planétu a družicové globálne navigačné systémy. Práca sa venuje popisu chýb spôsobených týmito javmi, ich korekciám a vplyvom na systémy GNSS. Ďalej sú porovnané namerané dáta pomocou prijímača GNSS s hodnotami indexu Kp a ionosférickými korekciami získanými zo systému EDAS.cze
dc.description.abstractThis master’s thesis describes space weather phenomena, their formation, propagation and consequences on our planet and global navigation satellite systems. The thesis also describes errors caused by this phenomena, their corrections and effects on GNSS systems. Afterwards, the data measured using a GNSS receiver are compared with Kp index values and ionospheric corrections obtained from the EDAS system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVesmírne počasiecze
dc.subjectSlnečná erupciacze
dc.subjectSlnečná búrkacze
dc.subjectIonosféracze
dc.subjectsystémy GNSScze
dc.subjectEGNOScze
dc.subjectEDAScze
dc.subjectIndex Kpcze
dc.subjectSpace weathereng
dc.subjectSolar flareeng
dc.subjectSolar stormeng
dc.subjectIonosphereeng
dc.subjectGNSS systemseng
dc.subjectEGNOSeng
dc.subjectEDASeng
dc.subjectKp indexeng
dc.titleJevy kosmického počasícze
dc.titleSpace Weather Phenomenaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMošna Zbyšek
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record