Show simple item record

Modification of Terminal Želivského in Prague to Optimize Transfer Connections

dc.contributor.advisorČarský Jiří
dc.contributor.authorUrmat Saparbekov
dc.date.accessioned2020-09-13T22:51:25Z
dc.date.available2020-09-13T22:51:25Z
dc.date.issued2020-09-13
dc.identifierKOS-986690905105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90736
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je optimalizace přestupních vazeb v terminálu Želivského v Praze. Dílčími částmi jsou analýza stávajícího stavu terminálu, rozbor nedostatků, analýza jízdních řádů a variantní návrh řešení. Návrh obsahuje dvě varianty řešení, které jsou zaměřeny hlavně na zkrácení přestupních vazeb, zajištění bezbariérovosti a zlepšení komfortu cestujících. Byla vybrána velkorysá varianta, která splnila hlavní nedostatek terminálu – přestupní vzdálenosti.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the optimization of transfer connections in the Želivského terminal in Prague. The partial parts are the analysis of the current situation of the terminal, the analysis of deficiencies, the analysis of timetables and variant design solution. The design contains two variants of solutions, which are mainly focused on shortening transfer connections, ensuring accessibility and improving passenger comfort. A generous variant was chosen, which fulfilled the main deficiency of the terminal – the transfer distanceseng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpřestupní uzelcze
dc.subjectŽelivskéhocze
dc.subjectautobusový terminálcze
dc.subjectměstská hromadná dopravacze
dc.subjecttramvajcze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectpřestupní vazbacze
dc.subjecttransfereng
dc.subjectŽelivskéhoeng
dc.subjectbus terminaleng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjecttrameng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjecttransfer connectioneng
dc.titleÚprava terminálu Želivského v Praze s cílem optimalizovat přestupní vazbycze
dc.titleModification of Terminal Želivského in Prague to Optimize Transfer Connectionseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereePušman Vladimír
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record