Show simple item record

Monitored Approach Concept

dc.contributor.advisorHospodka Jakub
dc.contributor.authorDavid Šefl
dc.date.accessioned2020-09-13T22:51:25Z
dc.date.available2020-09-13T22:51:25Z
dc.date.issued2020-09-13
dc.identifierKOS-979253109205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90725
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou monitorovaného přiblížení. Selhání lidského faktoru představuje hlavní příčinu u značného množství nehod a incidentů v letecké dopravě. Tato práce popisuje alternativní způsob rozložení pracovní zátěže vícečlenné posádky. Praktická část je věnovaná analýze leteckých nehod a komparací metody monitorovaného přiblížení s tradičními postupy pilota letícího a pilota monitorujícího.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of monitored approach. The failure of the human factor is a major cause of a significant number of accidents and incidents in air transport. This thesis shows an alternative way of distributing the workload of on individual crew members. The practical part is focused on the analysis of air accidents and comparative methods of monitored approach with the traditional procedures of the Pilot flying and the Pilot monitoring.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMonitorované přiblíženícze
dc.subjectdelegované přiblíženícze
dc.subjectCRMcze
dc.subjectlidský faktorcze
dc.subjectletecké nehodycze
dc.subjectletecké událosticze
dc.subjectMonitored approacheng
dc.subjectdelegated approacheng
dc.subjectCRMeng
dc.subjecthuman factoreng
dc.subjectaviation accidentseng
dc.subjectaviation incidentseng
dc.titleKoncept monitorovaného přiblíženícze
dc.titleMonitored Approach Concepteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeValenta Viktor
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record