Show simple item record

The Desing of Traffic Control at the Intersection Husova x Václava Klementadc.contributor.advisorTichý Tomáš
dc.contributor.authorJan Černý
dc.date.accessioned2020-09-05T22:51:28Z
dc.date.available2020-09-05T22:51:28Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-878300115505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90497
dc.description.abstractV této bakalářské práci je řešen návrh světelného signalizačního zařízení na doposud neřízené průsečné křižovatce Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Po provedení průzkumu a po zohlednění všech kritérií je navržen pevný signální plán. Tento návrh je ověřen pomocí simulace v programu VISSIM a dále zhodnocen. Navržené řešení má za úkol zlepšit kvalitu dopravy a zmenšit počet dopravních nehod.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on designing a traffic-lights signalization in a previously uncontrolled intersection of streets Husova and Vaclava Klementa in Mlada Boleslav. After conducting a research on the matter, a signal plan for this intersection was designed with regards to all given criteria. This design was tested and evaluated in VISSIM simulation. The goals of the introduced design are to improve quality of transport and reduce quantity of incidents.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKřižovatkacze
dc.subjectsvětelná signalizacecze
dc.subjectdopravní průzkumcze
dc.subjectpevný signální pláncze
dc.subjectVISSIMcze
dc.subjectIntersectioneng
dc.subjectlight signalizationeng
dc.subjecttransport researcheng
dc.subjectinvariant signal planeng
dc.subjectVISSIMeng
dc.titleNávrh světelně řízené křižovatky Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavcze
dc.titleThe Desing of Traffic Control at the Intersection Husova x Václava Klementaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČakan Jan
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record