Show simple item record

Alternative Solutions of Humpolec Bus Stationdc.contributor.advisorJacura Martin
dc.contributor.authorTomáš Novotný
dc.date.accessioned2020-09-04T14:01:32Z
dc.date.available2020-09-04T14:01:32Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifierKOS-980732075505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90397
dc.description.abstractStručný popis řešené problematiky: Ve městě Humpolec, v okrese Pelhřimov, kraji Vysočina, v České republice se v ulici Okružní nachází dva autobusové terminály. Jeden starší, již zrušený, u kterého je ve špatném technickém stavu jak vozovka, tak veškerá zařízení pro cestující i řidiče. Druhý terminál je nový, otevřený 5. listopadu 2019. Vybudování nového autobusového nádraží a zrušení toho starého vyvolalo značnou nevoli mezi obyvateli města i projíždějícími. Dle jejich názoru je umístění terminálu horší, než bylo dříve a také se zhoršil přístup, a to zejména pro způsob přepravy P+R (Park and Ride) či K+R (Kiss and Ride) a chodce. Cíl práce: Cílem této práce je zhodnocení obou autobusových terminálů jak z hlediska návrhového, tak i z hlediska atraktivity pro cestující. Budou řešeny nejen tyto dvě hotové stavby, ale také třetí varianta navržená autorem práce. Nová varianta bude vybrána z několika možných umístění a řešení, kdy jedno zvolené řešení bude rozpracováno do podrobných návrhů s obsáhlou analýzou. Postup práce: Analýza nového a starého terminálu ze stavebního hlediska i z hlediska atraktivity pro cestující (docházkové vzdálenosti, zdroje a cíle), dle celkového zázemí a služeb a dle umístění z pohledu dopravní problematiky. Návrh nových popřípadě využití stávajících umístění autobusového terminálu s úpravou stavebního uspořádání. Zhodnocení nových návrhů SWOT analýzou a vybrání nejlepší varianty s maximem pozitiv a příležitostí k rozvoji a zároveň minimem negativ a možných hrozeb. Také bude použita analýza vzdáleností od důležitých objektů ve městě. Pro samotný návrh bude využita odborná literatura o navrhování autobusových terminálů.cze
dc.description.abstractIn the city of Humpolec there are two bus terminal stations. First one is older and is in bad technical condition. Second one is brand new and was opened on 5th of November 2019. This change has raised a lot of voices which does not agree with this move. It is because there is no parking lot and pedestrians have complicated route to get to terminal station. Goal of this work is to find most fitting variant of terminal station which would suit most of its users. For this is needed new variant which will be looked for in the city. To find best location will be used SWOT analysis and distance analysis. To design best possible will be used professional literature.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAutobusový terminálcze
dc.subjectHumpoleccze
dc.subjectautobusová dopravacze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectICOM Transport a.s.cze
dc.subjectzměna umístěnícze
dc.subjectBus terminaleng
dc.subjectHumpoleceng
dc.subjectBus transportationeng
dc.subjectAnalysiseng
dc.subjectICOM Transport a.s.eng
dc.subjectChange of locationeng
dc.titleVariantní řešení autobusového nádraží Humpoleccze
dc.titleAlternative Solutions of Humpolec Bus Stationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠvarc Jakub
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record