Show simple item record

Flow-Based Traffic and Devices Classification in Computer Networksdc.contributor.advisorČejka Tomáš
dc.contributor.authorMatej Hulák
dc.date.accessioned2020-09-04T14:01:27Z
dc.date.available2020-09-04T14:01:27Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifierKOS-961987888605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90394
dc.description.abstractPráce se zabývá klasifikací síťového provozu a tvorbou klasifikačního modulu pro systém NEMEA. První část práce popisuje existující nástroje a metody klasifikace. Teoretická část se zaměřuje na návrh klasifikačního algoritmu a klasifikačního modulu pro systém NEMEA. Praktická část popisuje tvorbu anotovaných datových sad a implementaci modulu. Závěr práce se je věnován testování klasifikační úspěšnosti a časové náročnosti vytvořeného modulu. Výstupem práce je vytvoření devíti anotovaných datových sad a funkční klasifikační modul pro systém NEMEA, který je schopný klasifikovat síťový provoz v reálném čase.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the network traffic classification and on the creation of a classification module for the NEMEA system. Firstly, the thesis examines the existing tools and classification methods. The theoretical section aims at creating of a classification algorithm along with a classification module for the NEMEA system. The practical section of the thesis describes the creation of the annotated datasets and the module implementation. The final section of the thesis is dedicated to the evaluation of the classification accuracy as well as to the time comlexity of the created module. This thesis resulted in the creation of nine annotated datasets and a fully functional classification module for the NEMEA system, capable of real-time network traffic classification.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectklasifikace síťového provozucze
dc.subjectsíťové tokycze
dc.subjectanalýza síťového provozucze
dc.subjectNEMEAcze
dc.subjectIPFIXcze
dc.subjectnetwork traffic classificationeng
dc.subjectnetwork flowseng
dc.subjectnetwork traffic analysiseng
dc.subjectNEMEAeng
dc.subjectIPFIXeng
dc.titleKlasifikace provozu a zařízení v počítačových sítích na základě tokůcze
dc.titleFlow-Based Traffic and Devices Classification in Computer Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSoukup Dominik
theses.degree.disciplineBezpečnost a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record