Show simple item record

Creating a strategy for the development of a selected engineering company

dc.contributor.advisorKavan Michal
dc.contributor.authorDavid Navrátil
dc.date.accessioned2020-09-04T14:01:12Z
dc.date.available2020-09-04T14:01:12Z
dc.date.issued2020-09-03
dc.identifierKOS-882929359905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90365
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tvorbou strategie rozvoje podniku SALIX INTERNATIONAL a.s. V teoretické části jsou uvedeny informace o tvorbě podnikové strategie. Dále práce obsahuje analýzu současného stavu podniku a na jejím základě návrh řešení. Práce se snaží o nalezení příležitosti v provozované činnosti a následné navrhnutí strategického plánu, který by vedl ke zvýšení zisku, ke stabilizaci a navýšení tržního podílu a upevnění obchodního postavení společnosti.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the creation of business development plan of company SALIX INTERNATIONAL a.s. Theoretical part contains information about creating business plan. The thesis contains an analysis of the current situation and on the basis of proposal to solution too. On finding opportunities in operating activities and consecutive devising a plan that could help to increase profits, to stabilize and increase market share and consolidate business position of the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPodniková strategiecze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectPESTLEcze
dc.subjectBalanced Scorecardcze
dc.subjectPorterova analýza pěti silcze
dc.subjectBusiness strategyeng
dc.subjectFinancial analysiseng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectPESTLEeng
dc.subjectBalanced Scorecardeng
dc.subjectPorter’s five forces analysiseng
dc.titleTvorba strategie rozvoje vybraného strojírenského podnikucze
dc.titleCreating a strategy for the development of a selected engineering companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVaniš Ladislav
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record