Show simple item record

HMI Design with use of biosignalsdc.contributor.advisorJura Jakub
dc.contributor.authorOndřej Baumrt
dc.date.accessioned2020-09-04T13:59:51Z
dc.date.available2020-09-04T13:59:51Z
dc.date.issued2020-09-02
dc.identifierKOS-985499462005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90335
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením rozhraní člověk-stroj (HMI), kde jsou využity biosignály. Je zde popsáno, jaké biologické signály lze na člověku měřit a následně také jak tyto veličiny a parametry měřit a případně jak získaná data dále vyhodnocovat. Poté je již přistoupeno k návrhu rozhraní (HMI) s využitím SCADA systému a dostupných senzorů, které biosignály mohou měřit. V závěru práce je pak popsáno provedené testování vytvořeného softwaru na vybrané laboratorní úloze v~laboratoři Programovatelných automatů Ústavu přístrojové a řídící techniky, FS ČVUT v Praze.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with creating a Human-Machine Interface (HMI), where the biosignals are used. It describes what biosignals can by measured on a human body and subsequently also how to measure these quantities and parameters and possibly how to evaluate the obtained data. Then the HMI design is started using the SCADA system and available sensors that can measure biosignals. At the end of the thesis, the performed testing of the given software on a selected laboratory task in the PLC laboratory of the Institute of Instrumentation and Control Engineering, FME CTU in Prague is described.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHMIcze
dc.subjectfyziologiecze
dc.subjectzpětná vazbacze
dc.subjectPLCcze
dc.subjectSCADAcze
dc.subjectpsychologiecze
dc.subjectEEGcze
dc.subjectsrdeční tepcze
dc.subjectEDAcze
dc.subjectdýchánícze
dc.subjectnávrh HMIcze
dc.subjectHMIeng
dc.subjectbiologicaleng
dc.subjectfeedbackeng
dc.subjectPLCeng
dc.subjectSCADAeng
dc.subjectpsychologyeng
dc.subjectEEGeng
dc.subjectheart rateeng
dc.subjectEDAeng
dc.subjectbreathingeng
dc.subjectHMI designeng
dc.titleNávrh HMI s využitím biosignálůcze
dc.titleHMI Design with use of biosignalseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeCejnek Matouš
theses.degree.disciplinePřístrojová a řídicí technikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record