Show simple item record

Automatic identification of linear actuator movement via machine visiondc.contributor.advisorCejnek Matouš
dc.contributor.authorPavel Paranin
dc.date.accessioned2020-09-04T13:58:53Z
dc.date.available2020-09-04T13:58:53Z
dc.date.issued2020-09-02
dc.identifierKOS-695599806705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90267
dc.description.abstractCílem této práce je návrh praktického řešení pozorování stavu pneumatických prvků během pracovní fáze. V práci je popsána metoda detekování následujících parametrů: cesta zdvihu, obálka celkového zdvihu, směr pohybu a počet běhu pro jednotlivé aktuátory. Zároveň práce popisuje způsob detekce polohy a stavu kontrolních indikátorů na panelu PLC. Práce se skládá z několika částí: úvod je určen pro teoreticky popis a lepší pochopení problémů. Ve druhé části je krátký popis existujících nebo soudobě používaných alternativách. Následující kapitoly se věnuji teoretickým základům navržené metody, analýze projektové architektury a detailní dokumentace všech algoritmu, použitých pro detekce nutných parametrů, uvedených v prvním odstavce.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to present a practical solution for the problem of observing the state of pneumatic components during the working phase. So, in this work is described a method to detect such parameters as trajectory, boundaries, direction of movement and the number of cycles for pneumatic cylinders. It will also be considered how it is possible to determine the state and position of the control indicator lights on the PLC panel. This work consists of several parts. The introduction part is devoted to theoretical and general issues of the problem. Second part describes existing or developing techniques, the essence of which is the same as of this work. Further parts are dedicated to the theoretical foundations of my method, analysis of the project architecture and detailed documentation of all processes occurring during the program execution.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPneumatický pístcze
dc.subjectautomatická detekcecze
dc.subjectpočítačové viděnícze
dc.subjectPneumatic cylindereng
dc.subjectautomatic detectioneng
dc.subjectcomputer visioneng
dc.titleAutomatická identifikace pohybu lineárních pohonů pomocí strojového viděnícze
dc.titleAutomatic identification of linear actuator movement via machine visioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePeichl Adam
theses.degree.disciplineInformační a automatizační technikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record