Show simple item record

Smart home communication gatewaydc.contributor.advisorJaníček Vladimír
dc.contributor.authorVlastimil Lhotecký
dc.date.accessioned2020-09-04T13:55:48Z
dc.date.available2020-09-04T13:55:48Z
dc.date.issued2020-08-28
dc.identifierKOS-960824180505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90139
dc.description.abstractV této práci se zabývám návrhem a realizací univerzální komunikační brány, určené primárně pro otevřené Smart Home ústředny jako je OpenHAB, Home Assistant nebo Node-RED, která umožňuje bezdrátově komunikovat s koncovými zařízeními využívajícími technologie Bluetooth, Zigbee nebo Wi-Fi. Brána samotná obsahuje několik senzorů pro měření nejčastěji požado-vaných parametrů prostředí. Pro komunikaci s ústřednou je použito Ethernetové rozhraní, které zá-roveň zajišťuje napájení brány. Přenos dat je realizován protokolem MQTT a konfigurace pomocí webového rozhraní. Během práce jsem zhodnotil nejvhodnější komponenty, navrhl, realizoval a otestoval zařízení po HW i SW stránce a porovnal výsledek s případnými al-ternativami dostupnými na trhu.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to design and create a universal communication ga-teway, mainly intended for open Smart Home hubs like OpenHAB, Home As-sistant or Node-Red, that would allow wireless communication with end devices using Bluetooth, Zigbee or Wi-Fi technology. The gateway itself includes a few sensors for measuring the most commonly requested environmental parameters. An Ethernet interface is used to communicate with a Smart Home hub as well as to provide the gateway with power. Data transfer is realized using the MQTT protocol, while a web interface is used for configuration. I’ve gone through various available components and selected the most suitable ones for the project, then used them to design and implement the ga-teway from both a HW and SW standpoint and compared my end result with alternatives available on the market.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectchytrá domácnostcze
dc.subjectdomovní automatizacecze
dc.subjectinternet věcícze
dc.subjectotevřené technologiecze
dc.subjectkomunikační bránacze
dc.subjectMQTTcze
dc.subjectWi-Ficze
dc.subjectZigbeecze
dc.subjectBluetoothcze
dc.subjectHome Assistantcze
dc.subjectNode-REDcze
dc.subjectOpenHABcze
dc.subjectRaspberry Picze
dc.subjectsmart homeeng
dc.subjecthome automationeng
dc.subjectinternet of thingseng
dc.subjectopen-sourceeng
dc.subjectcommunication gatewayeng
dc.subjectMQTTeng
dc.subjectWi-Fieng
dc.subjectZigbeeeng
dc.subjectBluetootheng
dc.subjectHome Assistanteng
dc.subjectNode-REDeng
dc.subjectOpenHABeng
dc.subjectRaspberry Pieng
dc.titleKomunikační brána pro smart homecze
dc.titleSmart home communication gatewayeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeStraka Tomáš
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record