Show simple item record

Security of information systems processing and storing classified informationdc.contributor.advisorVaněk Tomáš
dc.contributor.authorPetr Mareš
dc.date.accessioned2020-09-04T13:54:57Z
dc.date.available2020-09-04T13:54:57Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-857605143505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90113
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá oblastí ochrany citlivých a utajovaných elektronických dat. V práci popisuji bezpečnostní opatření pro komunikační a informační zařízení/systémy, především pro počítače zpracovávající neveřejné a utajované informace. V bakalářské práci popisuji různé metody jejich zabezpečení. Součástí bakalářské práce bylo vytvoření programu na kontrolu bezpečnostních nastavení u off-line počítačů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the topic of sensitive and classified electronic data. In this thesis I explain Security measures for communication and information systems. Mostly for computers working with non-public and classified information. In this bachelor thesis I describe different methods of providing Security. Included in the bachelor thesis is the creation of a program which checks the Security options of offline computers.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKybernetická bezpečnostcze
dc.subjectochrana utajovaných informacícze
dc.subjectbezpečnostní nastavenícze
dc.subjectkontrola bezpečnostního nastavenícze
dc.subjectprogramcze
dc.subjectCyber securityeng
dc.subjectprotection of classified informationeng
dc.subjectsecurity settingseng
dc.subjectcontrol of security settingseng
dc.subjectprogrameng
dc.titleZabezpečení operačních systémů v informačních systémech pracujících s utajovanými informacemicze
dc.titleSecurity of information systems processing and storing classified informationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeAdler Pavel
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record