Show simple item record

Comparison of Chosen Analytical Models for Single Lap Bonded Jointdc.contributor.advisorPadovec Zdeněk
dc.contributor.authorJan Šmíd
dc.date.accessioned2020-09-04T13:55:31Z
dc.date.available2020-09-04T13:55:31Z
dc.date.issued2020-08-28
dc.identifierKOS-880322850805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90097
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou lepených spojů a získávání hodnot napětí v různých lepených spojích pomocí analytických metod. Nejprve je provedena rešerše dané problematiky, poté jsou představeny dvě odlišné metody sloužící k výpočtům napětí a je provedeno podrobné odvození obou těchto metod na základě teorií a poznatků klasické pružnosti a pevnosti jako je „teorie tenkých desek“. Nakonec je zhodnoceno, jaký vliv má na pevnost spojů experimentování se změnami různých vlastností lepeného spoje jako je například materiál adherendů, délka přeplátování a šířka přeplátování. Na základě výsledků je formulován závěr a doporučení pro postup při navrhování a konstruování lepených spojů za různých podmínek a pro různé účely.cze
dc.description.abstractThis work focuses on adhesive joints and obtaining values of stress in various adhesive joints via analytical methods. Firstly, theoretical research regarding adhesive joints has been made and then the two used analytical methods have been introduced and derived based on the knowledge and theories from classical mechanics of materials such as the “thin plate theory”. Secondly, evaluation of experimenting with different properties of bonded joints such as the adherend material, length of overlap and width of overlap affects strength of the joints has been made. Lastly, conclusions and recommendations for designing and construction of adhesive joints have been formulated based on the results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLepený spojcze
dc.subjectlepidlocze
dc.subjectadherendcze
dc.subjectVolkersencze
dc.subjectGoland–Reissnercze
dc.subjectanalytický modelcze
dc.subjectjednoduše přeplátovaný spojcze
dc.subjectAdhesive jointeng
dc.subjectadhesiveeng
dc.subjectadherendeng
dc.subjectVolkerseneng
dc.subjectGoland–Reissnereng
dc.subjectanalytical modeleng
dc.subjectsingle lap jointeng
dc.titlePorovnání vybraných analytických modelů pro plochý lepený spojcze
dc.titleComparison of Chosen Analytical Models for Single Lap Bonded Jointeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovotný Ctirad
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record