Show simple item record

Design of Generator G100 Chassisdc.contributor.advisorDub Martin
dc.contributor.authorPavlo Atyakshyn
dc.date.accessioned2020-09-04T13:54:04Z
dc.date.available2020-09-04T13:54:04Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-985499456605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90074
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem podvozku pro mobilní diesel-elektrický generátor Doosan G100. Podvozek by měl být navržen jako přívěs, provozovatelný na silnicích v EU a v lehkém terénu. Práce obsahuje rešerši mobilních dieselových generátorů na podvozcích, přehled legislativních požadavků pro schválení přípojných vozidel, popis funkce hlavních nakupovaných komponent a rozbor zatěžovacích stavů. Dále je popsán návrh podvozku a pevnostní kontrola jeho rámu v MKP programu. V závěru byly navrženy úpravy rámu, které byly znovu ověřeny MKP výpočtem, a byla provedena také pevnostní kontrola šroubů.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of a chassis for a mobile diesel-electric generator Doosan G100. The chassis should be designed as a trailer, operable on EU roads and in light off-road. The work includes a research of mobile diesel generators on chassis, an overview of legislative requirements for the homologation of trailers, a description of the function of the main purchased components and an analysis of load cases. Then the design of the chassis and strength control of its frame in the FEM program is described. In conclusion modifications for the frame were proposed, and were again verified by FEM simulation, and was also performed the strength control of the bolts.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmobilní generátorcze
dc.subjectpodvozekcze
dc.subjectpřívěscze
dc.subjectrámcze
dc.subjectjízdní stabilitacze
dc.subjectpevnostní analýzacze
dc.subjectMKPcze
dc.subjectmobile generatoreng
dc.subjectchassiseng
dc.subjecttrailereng
dc.subjectframeeng
dc.subjectdriving stabilityeng
dc.subjectFEMeng
dc.titleNávrh podvozku pro generátor G100cze
dc.titleDesign of Generator G100 Chassiseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLopot František
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record