Show simple item record

Fast Learning in Bayesian Optimization Algorithmdc.contributor.advisorPošík Petr
dc.contributor.authorMatěj Vasilevski
dc.date.accessioned2020-09-04T13:52:33Z
dc.date.available2020-09-04T13:52:33Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-857605087705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89994
dc.description.abstractEvoluční algoritmy, které modelují řešený problém pomocí diskrétního pravděpodobnostního rozdělení, jsou mocné optimalizační algoritmy navržené pro řešení těžkých problémů obsahujících závislosti mezi proměnnými. Takové problémy nejde spolehlivě řešit běžnými genetickými algoritmy. Bohužel tyto pravděpodobnostní modely jsou výpočetně náročné a tyto algoritmy tak bývají pomalejší. T. Duque navrhl úpravu pro Extended compact genetic algorithm (ECGA), která je schopná 1000x zrychlit běh algoritmu na 4096bitové Trap4 funkci. V první části této práce jsme tuto úpravu úspěšně ověřili. V druhé části jsme tuto úpravu aplikovali na Bayesian optimization algorithn (BOA). Nicméně tato úprava BOA algoritmu nepřinesla očekávané výsledky. Je potřeba provést další testy, abychom mohli říct, zda a jak lze BOA zrychlit.cze
dc.description.abstractEstimation of distribution algorithms are powerful optimization algorithms designed to solve hard problems with linkage that regular genetic algorithms cannot reliably solve. However, this design, which employs probability models to describe the dependencies between variables, is what makes them rather slow. T. Duque et al. proposed a speedup method for the Extended compact genetic algorithm (ECGA), and stated that the method achieved a 1000x speedup on a 4096-bit Trap4 problem. In the first part of this thesis, we have successfully replicated the results of the proposed speedup method. In the second part, we have implemented the proposed method for the Bayesian optimization algorithm (BOA). This modification, however, did not result in the expected speedup. Further tests are required to determine whether and how the BOA can be sped up.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectECGAcze
dc.subjectBOAcze
dc.subjectstavba modelucze
dc.subjecthladový algoritmuscze
dc.subjectextended compact genetic algorithmcze
dc.subjectbayesian optimization algorithmcze
dc.subjectreplikacecze
dc.subjectECGAeng
dc.subjectBOAeng
dc.subjectmodel buildingeng
dc.subjectgreedy searcheng
dc.subjectextended compact genetic algorithmeng
dc.subjectbayesian optimization algorithmeng
dc.subjectreplicationeng
dc.titleRychlé učení v Bayesovském optimalizačním algoritmucze
dc.titleFast Learning in Bayesian Optimization Algorithmeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKubalík Jiří
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record