Show simple item record

EEG signal processing for speech quality and intelligibility tests under parallel loaddc.contributor.advisorHolub Jan
dc.contributor.authorVáclav Veselý
dc.date.accessioned2020-09-04T13:52:19Z
dc.date.available2020-09-04T13:52:19Z
dc.date.issued2020-08-27
dc.identifierKOS-782890537205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89980
dc.description.abstractPráce navazuje na výzkum testů srozumitelnosti dle normy ETSI TR 103 503 probíhající na katedře měření. Tento výzkum by měla usnadnit, a to ve smyslu odfiltrování nerelevantních dat, která nemá smysl zpracovávat. Při měření totiž hraje velkou roli motivace testovaných jedinců a ve chvíli, kdy není dostatečná, klesá i soustředěnost a tím většinou dochází k zanesení chyby do experimentu. Tomu by se mohlo zabránit monitorováním mozkové činnosti subjektu a na základě analýzy EEG signálu rozhodnout, zdali se subjekt na danou úlohu soustředil, či nikoli. Cílem práce je ověřit, je-li úloha řešitelná s jednoelektrodovým EEG snímačem – čelenkou Mindwave moibile2 od společnosti Neurosky.cze
dc.description.abstractThis Batchelor thesis follows up the research on tests of intelligibility according to the standards ETSI TR 103 503 which are provided by the Department of Measurement at Czech Technical University in Prague. It aims at facilitation of the tests and the main idea is to eliminate irrelevant data useless for the research. For relevant data and research high motivation of test subjects during the measurement is necessary. Deficient motivation leads to the lack of concentration which most often leads to the fault experiment. We can prevent the faults by monitoring a brain activity of test subjects by using EEG signal analysis. Thanks to this analysis we can decide whether the test subjects were focused on measurement or not. The main aim of this thesis is to verify whether the EEG analysis for the research is relevant when using the single electrode EEG sensor – the Mindwave moibile2 headset produced by Neurosky – or not.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEEGcze
dc.subjectNeuroskycze
dc.subjectETSI 103 503cze
dc.subjectzpracování datcze
dc.subjectEEGeng
dc.subjectsignaleng
dc.subjectETSI 103 503eng
dc.subjectdata processingeng
dc.titleZpracování signálu EEG při testech kvality a srozumitelnosti řeči s paralelní zátěžícze
dc.titleEEG signal processing for speech quality and intelligibility tests under parallel loadeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŘezníček Petr
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record