Show simple item record

Visual Landmark Recognition with Deep Learningdc.contributor.advisorTolias Georgios
dc.contributor.authorOndřej Bouček
dc.date.accessioned2020-09-04T13:50:32Z
dc.date.available2020-09-04T13:50:32Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-857605099305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89881
dc.description.abstractV této práci se zabýváne rozpoznávání instancí pomocí hlubokého učení. Získáváme deskriptory pomocí modelu neuronové sítě, který byl naučený přístupem metric learning. Vytvořili jsme různá upravení k-NN klasifikátorů pro vylepšení kvality rozpoznávání. Vyzkoušeli jsme použití více deskriptodů, získaných z různých změn velikostí obrazu. Abychom simulovali použití v reálném světě, k vyhodnocení přístupu používáme data, která jsme vytvořili pod názvem Tini GLD. Pomocí více deskiptorů jsme dosáhli 0,84 Micro Average Precision.cze
dc.description.abstractIn this work we deal with instance recognition using deep learning. For extracting global descriptors we use neural network model trained with metric learning approach. Various modifications to k-NN classifiers to improve recognition quality were created. We also experiment with using multiple descriptors extracted from rescaled images. To simulate real world application we evaluate the model on created dataset referred to as Tini GLD. We achieved 0.84 Micro Average precision when using multiple descriptors.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthluboké učenícze
dc.subjectneuronové sítěcze
dc.subjectrozpoznávání instancecze
dc.subjectpočítačové viděnícze
dc.subjectdeep learningeng
dc.subjectneural networkseng
dc.subjectinstance recognitioneng
dc.subjectcomputer visioneng
dc.titleRozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učenícze
dc.titleVisual Landmark Recognition with Deep Learningeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMishkin Dmytro
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record