Show simple item record

Reliability Tests of Solder Jointsdc.contributor.advisorVeselý Petr
dc.contributor.authorJan Kopáčik
dc.date.accessioned2020-09-04T13:50:04Z
dc.date.available2020-09-04T13:50:04Z
dc.date.issued2020-08-26
dc.identifierKOS-773337300005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89874
dc.description.abstractBakalářská práce je rozdělena na část technickou a část ekonomickou. Technická část se ještě dělí na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá pájeným spojem. Jsou zde uvedeny požadavky na pájené spoje a popsány různé technologie výroby pájených spojů. Dále se bakalářská práce zabývá zrychlenými testy životnosti pájených spojů a metodami určování kvality pájených spojů. V praktické části se vyráběly vzorky pro testování s různými nastaveními pájecí pece, měřily se elektrické a mechanické parametry pro různé doby stárnutí a pomocí teplotně-vlhkostní a šokové komory se zrychlil proces stárnutí. V ekonomické části práce se řeší, jestli se vyplatí či nevyplatí zřízení testovacího a měřícího střediska pro dlouhodobé testování, které by snížilo chybovost výrobního procesu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is divided into the technical part and the economic part. The technical part is further divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the soldered joints. In this section there are listed requirements of soldered joints and described different technologies of production of soldered joints. The bachelor thesis also deals with accelerated tests of soldered joints lifetime and researches methods of determining quality of soldered joints. In the practical part the samples are producing for the purpose of testing with various settings of soldering furnace. There are also measured electrical and mechanical soldered joints parameters for different periods of ageing and the process of ageing is accelerated with using the temperature humidity chamber and shock chamber. The economic part addresses if it is worth to establish the testing and measuring centre for long-term testing, which would theoretically lower the error rate of the production process.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPájení přetavenímcze
dc.subjectpájený spojcze
dc.subjectpájecí pastacze
dc.subjectpájecí metodycze
dc.subjectteplotní profilycze
dc.subjectspolehlivost pájených spojůcze
dc.subjecttestování kvality pájených spojůcze
dc.subjectzrychlené procesy stárnutícze
dc.subjectReflow solderingeng
dc.subjectsoldered jointeng
dc.subjectsolder pasteeng
dc.subjectsoldering methodseng
dc.subjecttemperature profileseng
dc.subjectsolder joint reliabilityeng
dc.subjectsolder joint quality testingeng
dc.subjectaccelerated aging processeseng
dc.titleZkoušky spolehlivosti pájených spojůcze
dc.titleReliability Tests of Solder Jointseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDvořáček Lukáš
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record