Show simple item record

Design of an UAV with a high Payload vs. Take-off Weight Ratiodc.contributor.advisorProkop Petr
dc.contributor.authorKateřina Fišerová
dc.date.accessioned2020-08-23T22:51:36Z
dc.date.available2020-08-23T22:51:36Z
dc.date.issued2020-08-23
dc.identifierKOS-878589547505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89774
dc.description.abstractV této práci je zkoumán návrh rádiem řízeného modelu letadla kategorie MTOW 15 kg na základě pravidel mezinárodní univerzitní soutěže Air Cargo Challenge. Úspěch je založen na dosažení vysokých hodnot užitečné hmotnosti a rychlosti letu. Studium pravidel určuje omezující parametry pro konstrukci letounu. Po analýze vy-braných porovnávacích parametrů již existujících řešení lze získaná data použít jako inspiraci při stanovení optimální konfigurace. Po stanovení strategie k dosažení ma-ximálního počtu bodů byl proveden návrh koncepce letounu. Předpokládané provozní výkony jsou stanoveny na základě aerodynamických a pevnostních výpočtů. Nakonec byl propočítán teoretický profil letu a určen dosažitelný bodový zisk.cze
dc.description.abstractThis work examines the design of the radio-controlled model of the aircraft of the MTOW category 15 kg based on the rules of the international university air cargo challenge. Success is based on achieving high values of payload and flight speed. The study of the rules determines the limiting parameters for the design of the aircraft. After analyzing the selected comparison parameters of existing solutions, the data ob-tained can be used as inspiration in determining the optimal configuration. After estab-lishing a strategy to achieve the maximum number of points, a design of the aircraft concept was made. The expected operating performance is determined on the basis of aerodynamic and strength calculations. In the end, the theoretical profile of the flight was calculated and the achievable point gain was determined.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbezpilotní prostředekcze
dc.subjectnávrh UAVcze
dc.subjectsamokřídlocze
dc.subjectmezinárodní univerzitní soutěžcze
dc.subjectaerodynamický výpočetcze
dc.subjectpevnostní výpočetcze
dc.subjectstanovení profilu letucze
dc.subjectstanovení bodového ziskucze
dc.subjectunmanned vehicleeng
dc.subjectUAV proposaleng
dc.subjectself-wingedeng
dc.subjectinternational university competitioneng
dc.subjectaerodynamic calculationeng
dc.subjectstrength calculationeng
dc.subjectdetermination od the flight profileeng
dc.subjectdetermination of point gaineng
dc.titleNávrh bezpilotního prostředku s vysokým poměrem mezi užitečnou a vzletovou hmotnostícze
dc.titleDesign of an UAV with a high Payload vs. Take-off Weight Ratioeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNožička Jiří
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky tekutin a termodynamikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record