Show simple item record

Assertion of students (graduates) in the field of transport operation and economics in the labor marketdc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorAlena Martinovská
dc.date.accessioned2020-08-22T22:51:29Z
dc.date.available2020-08-22T22:51:29Z
dc.date.issued2020-08-22
dc.identifierKOS-878880286905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89715
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na uplatnění absolventů středních škol oboru Provoz a ekonomika dopravy na trhu práce. První část je věnována pojmům jako např. trh práce, nezaměstnanost, kurikulární dokumenty a jejich významu. Druhá část se věnuje strukturovanému rozhovoru, který vede k zjištění potřeb zaměstnavatelů a kompetencí od nastupujících absolventů. Dále se tato práce věnuje analýze kurikulárních dokumentů pro vybraný obor a následnému srovnání získaných kompetencí ze školy s kompetencemi, které očekávají zaměstnavatelé.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on employment of secondary school graduates in the field of transport and economics in the labor market. The first part is devoted to concepts such as labor market, unemployment, curriculum documents and their meaning. The second part is devoted to structured interviews, which leads to finding out the needs of employers and competences of incoming graduates. Also, the thesis deals with the analysis of curriculum documents for the selected field and the subsequent comparison of acquired competencies from the school with competences expected by the employers.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTrh prácecze
dc.subjectkurikulární reformacze
dc.subjectkurikulární dokumentycze
dc.subjectškolní vzdělávací plán (ŠVP)cze
dc.subjectpotřeby zaměstnavatelůcze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectLabor marketeng
dc.subjectcurriculum improvementeng
dc.subjectcurriculum documentseng
dc.subjectschool educational planeng
dc.subjectemployers' needseng
dc.subjectanalysiseng
dc.titleUplatnění studentů (absolventů) oboru Provoz a ekonomika dopravy na trhu prácecze
dc.titleAssertion of students (graduates) in the field of transport operation and economics in the labor marketeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBrožíková Miloslava
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record