Show simple item record

Lawson criterion - the cornestone of fusion energydc.contributor.advisorEntler Slavomír
dc.contributor.authorVojtěch Smolík
dc.date.accessioned2020-08-22T22:51:28Z
dc.date.available2020-08-22T22:51:28Z
dc.date.issued2020-08-22
dc.identifierKOS-780406024305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89712
dc.description.abstractBakalářská práce se v teoretické části zabývá současným stavem fúzní energetiky a jejím budoucím potenciálem. V části praktické části jsou výpočty Lawsonova kritéria pro stav igniton a srovnání výsledků pro různé druhy reakcí jak netronových, tak aneutronových.cze
dc.description.abstractIn the theoretical part the bachelor thesis deals with actual state of fusion energetiscs and its future potential. The second part contains calculations of Lawson criterion for ignition and comparison of this criterion for various types of fusion reactions both neutronic and aneutronic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectjaderná fúzecze
dc.subjectLawsonovo kritériumcze
dc.subjectignitioncze
dc.subjecttokamakcze
dc.subjectnuclear fusioneng
dc.subjectLawson criterioneng
dc.subjectignitioneng
dc.subjecttokamakeng
dc.titleLawsonovo kritérium - základ fúzní energetikycze
dc.titleLawson criterion - the cornestone of fusion energyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŽelezný Václav
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record