Show simple item record

Analysis of properties of hollow, 3D printed structures

dc.contributor.advisorTatíček František
dc.contributor.authorKarel Matuška
dc.date.accessioned2020-08-20T22:52:54Z
dc.date.available2020-08-20T22:52:54Z
dc.date.issued2020-08-20
dc.identifierKOS-985499608105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89618
dc.description.abstractRozvoj aditivních technologií, především 3D tisk kovů, umožnil mimo jiné i výrobu dílů s dříve obtížně vyrobitelnými nebo nedosažitelnými geometriemi. Mezi takové geometrie patří i mřížkové struktury. Tato diplomová práce se zabývá právě mřížkovými strukturami, možnostmi jejich návrhu a analýzou vlastností při namáhání. V teoretické části jsou popsány vybrané metody 3D tisku kovů, které se objevují v literatuře v souvislosti s tiskem těchto struktur a klasifikace celulárních materiálů, mezi které lze mřížkové struktury zařadit. Dále byla představena platforma nTop, která byla použita pro návrh zkušebních těles na tlakovou, tahovou a ohybovou zkoušku mřížkových struktur. V experimentální části byla stanovena metodika zkoušení mřížkových struktur, navržené vzorky byly vytištěny metodou SLM z korozivzdorné oceli AISI 316L a následně byly provedeny zkoušky tlakem, tahem a ohybem.cze
dc.description.abstractDevelopment of additive manufacturing has enabled, among other things, fabrication of parts with complex geometry that were previously very hard or impossible to make. Such geometries include lattice structures. This master’s thesis focuses on lattice structures, their design and analysis of properties under load. The theoretical part describes selected 3D printing methods associated with lattice structures in literature and classification of cellular materials. The nTop platform used for design of compression, tensile and bending test specimens was introduced next. In the experimental part, testing methodology was specified, and designed test specimens were 3D printed from stainless steel AISI 316L by selective laser melting. Afterwards, compression, tensile and bending tests were performed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMřížkové strukturycze
dc.subjectcelulární materiálycze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectnTopologycze
dc.subjectnTopcze
dc.subjecttlakovácze
dc.subjecttahovácze
dc.subjectohybová zkouškacze
dc.subjectLattice structureseng
dc.subjectCellular solidseng
dc.subject3D printingeng
dc.subjectnTopologyeng
dc.subjectnTopeng
dc.subjectcompressiveeng
dc.subjecttensileeng
dc.subjectbending testingeng
dc.titleAnalýza vlastností dutých, 3D tištěných strukturcze
dc.titleAnalysis of properties of hollow, 3D printed structureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZikmund Petr
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record