Show simple item record

Hospice typology and related issues.dc.contributor.advisorFořtl Karel
dc.contributor.authorBouček Jan
dc.date.accessioned2012-02-09T01:00:32Z
dc.date.available2012-02-09T01:00:32Z
dc.date.issued2012-02-09
dc.date.submitted2012-02-09 02:00:02.0
dc.identifierKOS-52939032205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8952
dc.description.abstractV disertační práci je hospic zkoumán z hlediska architektonicko-typologického, společně s pohledem na ostatní související vědní obory, které tuto stavbu a žití v ní přímo či nepřímo ovlivňují a objasňují.Hospic je definován s ohledem na veškeré sociální,technické a funkční vazby,s velkým důrazem na jasně fungující provoz a vzájemnou propojenost jednotlivých částí.Samotná hospicová péče je forma paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských a ošetřovatelských činností, poskytovaných terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílemminimalizovat bolest. Je zde kladen důraz na celostní vnímání člověka.Práce se dotýká i související problematiky stáří, zmiňuje funkci vícegenerační rodiny, kategorizuje potřeby odcházejících a doprovázejících.Samostatně prezentuje téma eutanazie versus paliativní péče a z toho plynoucí etické otázky.
dc.description.abstractIn this doctoral thesis,hospice is examined from an arcitectoniccally-typological point of view,along with the regard on other related disciplines,which either directly or indirectly influence and clarify living in the building and the building itself.Hospice is defined with a strong emphasis on clear distribution and mutual interconnection of different parts.The hospice care itself has a form of lenitive care,which is created by the set of medical and nursing activities provided to terminally ill patients,for whom all the possibilities of causal treatment were exploited. However,symptomatic curecontinues and its aim is to relieve pain. Strong emphasis is put on regarding a person as one entity.The work also touches related problems of old age:it mentions the function of a more-generation family,categorises the needs of both,the leaving and the coming.It separately presents the topic of euthanasia in contrast to lenitive care and question that rise from this problem.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjecthospic, hospicová péče,sociální péče,paliativní medicína,zdravotnické a sociální stavby,typologie zdravotnických staveb,stáří,senioři,lidé s handicapem.cze
dc.titleTypologie hospice a související problematika
dc.titleHospice typology and related issues.eng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-02-09T01:00:33Z
dc.date.accepted2012-02-02 00:00:00.0
dc.contributor.refereeSýkora Jaroslav
dc.description.departmentústav nauky o budováchcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineArchitektura, teorie a tvorbacze
theses.degree.grantorFakulta architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record