Show simple item record

Business Plandc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorNatálie Yacoubová
dc.date.accessioned2020-08-19T22:51:28Z
dc.date.available2020-08-19T22:51:28Z
dc.date.issued2020-08-19
dc.identifierKOS-884678439505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89515
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na základě výchozích podmínek investora Ing. Ctibora Šturce na jeho vlastním pozemku v obci Chýně. Práce slouží investorovi při rozhodování, zda vynaloží prostředky na tento nový podnikatelský záměr, a v budoucnu mu pomůže jako podklad pro jednotlivé kroky projektu. Předmětem je výstavba lesního mateřského klubu spojeného s farmou a jezdeckým klubem. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje účel a strukturu podnikatelského plánu. V praktické části se věnuji vlastnímu zpracování podnikatelského plánu na základě požadavků investora.cze
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is to create a business plan based on the initial conditions of the investor Ing. Ctibor Šturc. Plan will set up in the village of Chýně, the land is owned by investor. This business plan serve for decision making of the investor and It will help him to schedule him single steps of the business plan in the future. The object is the establishment of a forest kindergarten connected with a farm and an equestrian club. The work is divided into theoretical and prac-tical part. The theoretical part defines the purpose of the business plan and its structure. In the practical part I deal with my own elaboration of a business plan based on the requirements of the investor.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPodnikatelský pláncze
dc.subjectMarketingový pláncze
dc.subjectRizika projektucze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectFinanční pláncze
dc.subjectBusiness Planeng
dc.subjectMarketing Planeng
dc.subjectBusiness Riskseng
dc.subjectSWOT Analysiseng
dc.subjectFinancial Planeng
dc.titlePodnikatelský pláncze
dc.titleBusiness Planeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFanta Petr
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record