Show simple item record

Utility for Kidsdc.contributor.advisorStreit Filip
dc.contributor.authorEliška Kubů
dc.date.accessioned2020-07-02T13:51:48Z
dc.date.available2020-07-02T13:51:48Z
dc.date.issued2020-06-20
dc.identifierKOS-862963062605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89193
dc.description.abstractGrippy je kompenzační pomůcka pro děti a dospělé s poruchou jemné motoriky. Je to uchopovací předmět, který pomáhá uživateli zvládnout základní potřeby, jako je například jíst, nebo psát. Nemá příliš složitý tvar. Umožňuje variaci několika možných úchopů a proto může být použit jak pro jídlo, tak psaní, nebo například k česání vlasů. Grippy je pomůcka ze silikonu, což zajišťuje produktu snadnou údržbu a hygieničnost. Výhody silikonu jsou adhezivní chování, takže pomůcka v ruce neklouže a zároveň bez obtíží udrží psací potřeby či příbory. Smysl této pomůcky není holá pomoc při pohybu, nýbrž je vnímána jako uklidňující předmět, který uvolňuje stres. Grippy by měl pomáhat člověku ve specifických činnostech a celkové pohodě.cze
dc.description.abstractGrippy is a compensatory utility for children and adults with fine motor skills disability. It is a gripping object which helps the user meet basic needs like eating or writing. It is not much of a complex shape. It provides a variety of possible grips and therefore can be used for both eating or writing, drawing, or possibly combing one‘s hair. Grippy is made of silicone, which allows the object to stay clean. Its benefit is that silicon is adhesive, therefore it is not slippery in a hand and also it can hold a pen or a cultery nicely. The purpose of this object is not only a plain aid, it is considered as a comforting object that can reliese stress and also help to manage basic needs. Grippy is meant to be helpful in one‘s specific activities and overall well being.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPomůckacze
dc.subjecthandicapcze
dc.subjectjemná motorikacze
dc.subjectporuchacze
dc.subjectděticze
dc.subjectUtility/aideng
dc.subjecthadicapeng
dc.subjectfine motor skillseng
dc.subjectdisabilityeng
dc.subjectchildreneng
dc.titlePomůcka pro děticze
dc.titleUtility for Kidseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePaďourková Marcela
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record