Show simple item record

CONVERSION OF ICE HOUSE AREA IN BRANÍK - PRAGUE 4dc.contributor.advisorGirsa Václav
dc.contributor.authorTomáš Rain
dc.date.accessioned2020-07-01T08:52:05Z
dc.date.available2020-07-01T08:52:05Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-966394161505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89063
dc.description.abstractKonverze areálu Branických ledáren je snahou o nalezení vhodného využití pro chátrající secesní areál s přihlédnutím k současným trendům a vytvoření lukrativního místa, které by bylo podnětným impulzem pro celkové zvelebení této roztříštěné lokality. Cílem práce bylo citlivě zrekonstruovat nevyužívané objekty, najít vhodné využití, které jsem v rámci bádání zacílil na aktuálně politicky diskutované téma – Slovanskou epopej od Alfonse Muchy.cze
dc.description.abstractThe conversion of the areal Branická ice cellar quests to find a suitable use for the dilapidated Art Nouveau complex taking into account current trends and the creation of a lucrative site which would become a stimulating impulse for the total improvement of this fragmented locality. The aim of the thesis was a sensitive reconstruction of the unused objects and finding an appropriate use which within my research I take aim on current politically discussed topic – The Slavic epic by Alfons Mucha.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKonverzecze
dc.subjectindustriálcze
dc.subjectgaleriecze
dc.subjectkulturní centrumcze
dc.subjectSlovanská epopejcze
dc.subjectAlfons Muchacze
dc.subjectLedárny Braníkcze
dc.subjectConversioneng
dc.subjectindustrialeng
dc.subjectgalleryeng
dc.subjectcultural centereng
dc.subjectThe Slav epiceng
dc.subjectAlfons Muchaeng
dc.subjectIce cellar Braníkeng
dc.titleKONVERZE AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN - PRAHA 4cze
dc.titleCONVERSION OF ICE HOUSE AREA IN BRANÍK - PRAGUE 4eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKuča Karel
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav památkové péčecze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record