Show simple item record

PELHŘIMOV - URBAN STUDYdc.contributor.advisorKlokočka Jiří
dc.contributor.authorAdéla Šeflová
dc.date.accessioned2020-07-01T08:51:30Z
dc.date.available2020-07-01T08:51:30Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637237005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89036
dc.description.abstractPelhřimov je město, která má své jádro chráněné městskou památkovou rezervací, nicméně struktura některých částí města navazujících na tuto rezervaci je z pohledu historického urbanistického vývoje narušena. Diplomová práce je urbanistickou studií řešící proměnu předem určených takto narušených míst, která jsou prezentována v kontextu cestní sítě města a jeho okolí. Výsledkem je návrh, který obsahuje úpravu veřejných prostranství, návrh objemů budov, jejich orientaci vůči veřejným prostranstvím a návrh funkčního využití. Nástrojem pro návrh jsou cesty a jejich (zaniklé) stopy jako princip propojení a průchod jednotlivými rozhraními.cze
dc.description.abstractPelhřimov is a town, whose historical center is protected as an urban heritage reservation. However, the structure of some parts of the town neighbouring to the preservation area is spoiled. This diploma thesis is an urban study aimed at transformation of some of the spoiled locations with specific regard to the network of roads and paths within the town and its immediate surroundings. As a result, a design involving transformation of public spaces and building volumes, orientation of the buildings towards public spaces and design of their functional use is presented. Roads and paths together with their (sometimes perished) tracks and directions are used as a tool for the designs, symbolizing connection.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectPelhřimovcze
dc.subjectcestycze
dc.subjectměstská památková rezervacecze
dc.subjectvývoj urbanistické strukturycze
dc.subjecturban designeng
dc.subjectPelhřimoveng
dc.subjectpathseng
dc.subjecturban heritage reservationeng
dc.subjecturban structure developmenteng
dc.titlePELHŘIMOV - URBANISTICKÁ STUDIEcze
dc.titlePELHŘIMOV - URBAN STUDYeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeOpočenský Jiří
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav urbanismucze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record