Show simple item record

REHABILITATION OF TTTM SAPAdc.contributor.advisorCikán Miroslav
dc.contributor.authorThu Huong Phamová
dc.date.accessioned2020-07-01T08:51:30Z
dc.date.available2020-07-01T08:51:30Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637219305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89034
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá transformací a zapojením obchodního centra TTTM Sapy, které se nachází na území areálu bývalého písnického masokombinátu a libušské drůbežárny v Praze, do okolní struktury. A nastiňuje podmínky pro další rozvoj okolního území. Cílem návrhu je vytvoření vize polyfunkční městské lokality s akcentem na multikulturalitu.cze
dc.description.abstractThe theme of my diploma thesis is transformation and integration of the commercial centre TTTM Sapa, which is located in the area of the former Písnice meat processing plant and Libuš poultry farm in Prague, into the surrounding urban structure. The thesis also outlines the conditions for further development of the surrounding area. The aim of the design is to create a vision of a passable multifunctional urban locality with an emphasis on multiculturalism.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLibušcze
dc.subjectPísnicecze
dc.subjectSapacze
dc.subjectprodukční areálcze
dc.subjectintegracecze
dc.subjectvietnamská menšinacze
dc.subjectrehabilitacecze
dc.subjecttransformacecze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectLibušeng
dc.subjectPísniceeng
dc.subjectSapaeng
dc.subjectproduction premiseseng
dc.subjectintegrationeng
dc.subjectVietnamese minorityeng
dc.subjectrehabilitationeng
dc.subjecttransformationeng
dc.subjectrevitalizationeng
dc.titleREHABILITACE TTTM SAPYcze
dc.titleREHABILITATION OF TTTM SAPAeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHejda Jiří
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record