Show simple item record

REFILLMENT OF CURRENT CITY STRUCTURE - FLORENC

dc.contributor.advisorNovotný Tomáš
dc.contributor.authorBarbora Říhová
dc.date.accessioned2020-06-30T15:51:29Z
dc.date.available2020-06-30T15:51:29Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637226205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88955
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je nové definování a posílení Florence, dopravního centra nejen pro Karlín. Doplnění struktury města a vytvoření nového veřejného prostoru. Řešené území je parcela definována ulicemi Sokolovská, Ke Štvanici a Za Poříčskou bránou. V současné době na něm stojí Billa a severní vestibul metra pro trasy metra B a C.cze
dc.description.abstractThe topic of this diploma thesis is a new definition and empowerment of Florence, one of the main transport centres not only for Karlín. Completion of the city structure and creation of a new public space. The solved area is an urban plot defined by Sokolovská, Ke Štvanici and Za Poříčskou bránou streets. The plot currently contains supermarket Billa and the northern vestibule for subway lines B and C.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectFlorenccze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectKarlíncze
dc.subjectmetrocze
dc.subjectměstský důmcze
dc.subjectbránacze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectcentrumcze
dc.subjectúřadcze
dc.subjectFlorenceng
dc.subjectPrahaeng
dc.subjectKarlíneng
dc.subjectundergroundeng
dc.subjectgatewayeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjectcentereng
dc.subjectofficeeng
dc.titleDOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY - FLORENCcze
dc.titleREFILLMENT OF CURRENT CITY STRUCTURE - FLORENCeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeAulík Jan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record