Show simple item record

CONNECTION OF TÁBOR CITY URBAN STRUCTURE

dc.contributor.advisorNovotný Tomáš
dc.contributor.authorŠtěpán Mareš
dc.date.accessioned2020-06-30T15:51:29Z
dc.date.available2020-06-30T15:51:29Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637206405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88954
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je obnova nefungujících vazeb v urbánní struktuře města Tábor a vazeb mezi městem a krajinou. Dále prověření způsobu, zda je možné zabránit rozpínání města do krajiny. Projekt hledá klíč k řešení problémů v principech, podle kterých město vznikalo. Popisuje dvě soustavy města, systém údolí a systém cest. Hledá problematická místa těchto systémů a část prověřuje návrhemcze
dc.description.abstractSubject of the master thesis is renovation of the dysfunctional links in urban structure of the city of Tábor and relations between the city and the landscape. Further, it examines a possible way of preventing the town’s expansion into the countryside. Project seeks for a key solution for the problems in principles upon which the town was created. It describes two systems of the city, the system of valleys and streets. It looks for problematic areas of these systems and furthermore it examines part of it with a design.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTáborcze
dc.subjectnávaznostcze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectsystém údolícze
dc.subjectsystém cestcze
dc.subjectTáboreng
dc.subjectconnectioneng
dc.subjecturbanismeng
dc.subjectsystem of valleyseng
dc.subjectsystem of streetseng
dc.titleNÁVAZNOST MĚSTSKÉ STRUKTURY TÁBORAcze
dc.titleCONNECTION OF TÁBOR CITY URBAN STRUCTUREeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeMolnárová Jitka
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record