Show simple item record

Analysis of concrete temperature development during concreting of massive constructiondc.contributor.advisorBílý Petr
dc.contributor.authorAleš Mezera
dc.date.accessioned2020-06-29T22:51:43Z
dc.date.available2020-06-29T22:51:43Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifierKOS-780684109905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88906
dc.description.abstractTato práce je zaměřená na problematiku betonáže masivních betonových konstrukcí. Cílem bylo stanovení optimálního záběru betonáže pro betonáž části předpjaté tlakové obálky jaderného reaktoru, aby nedocházelo k vysokému teplotnímu spádu a vysokému hydratačnímu teplu v betonu. V první části této práce je pojednáno obecně o masivních betonových konstrukcích a jejich rizicích, které mohou při realizaci těchto konstrukcí vznikat. Druhá část je zaměřena na výpočet teplot pro různá složení betonu. Pro modelování této úlohy byl použitý software GiD, který je používaný jako pre a post procesor pro numerické simulace. Výpočtová část byla provedena pomocí softwaru ATENA Science, vyvinutého českou firmou Červenka Consulting.cze
dc.description.abstracthe object of this study is focused on the issue of concreting massive concrete structures. The main goal was to determine the optimal advance of concreting for concreting a part of prestressed pressure vessel of the nuclear reactor, in order to avoid a high temperature gradient and high hydration heat in the concrete. The first part of this study deals in general with massive concrete structures and their risks that may appear in the implementation of these structures. The second part of this study is focused on the calculation of temperature for different concrete compositions. To model this task, GiD software was used, which is used as pre and post processor for numerical simulations. The computational part was performed using ATENA Science software, developed by the Czech company Červenka Consulting.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMasivní konstrukcecze
dc.subjectbetoncze
dc.subjectcementcze
dc.subjectteplotní gradientcze
dc.subjecthydratační teplocze
dc.subjectMassive structureseng
dc.subjectconcreteeng
dc.subjectcementeng
dc.subjecttemperature gradienteng
dc.subjecthydration heateng
dc.titleAnalýza vývoje teploty betonu při betonáži masivní konstrukcecze
dc.titleAnalysis of concrete temperature development during concreting of massive constructioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVítek Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record