Show simple item record

Design of efficiency flood control measures in Hořenice, Heřmanice and Brod

dc.contributor.advisorHorský Martin
dc.contributor.authorDavid Vágner
dc.date.accessioned2020-06-25T22:54:22Z
dc.date.available2020-06-25T22:54:22Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-982513510805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88828
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je návrh protipovodňového opatření v obcích Hořenice, Heřmanice a Brod na řece Labi. Bude provedeno posouzení vlivu na odtokové poměry pomocí stávajícího matematického modelu, posouzení vlivu po hydrologických celcích, posouzení ekonomické efektivnosti a posouzení semikvantitativní metodou matice rizika. Budou vytvořeny mapy ohrožení pro stávající stav a návrhový stav s protipovodňovým opatřením. V závěru budou zhodnoceny výstupy jednotlivých posouzení návrhu protipovodňového opatření.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is design of the flood protection measures in the villages Hořenice, Heřmanice and Brod by the Labe river. The main parts of the thesis are assessment of the impact on runoff conditions using existing mathematical model, assessment of the impact on the hydrological units, assessment of the economic efficiency and assessment by the semiquantitative method of the risk matrix. Threat maps will be created, for the current state and for the design state with flood protection measures. In the end, the outputs of individual assessments of the design of the flood protection measures will be evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpovodňová škodacze
dc.subjectprotipovodňová opatřenícze
dc.subjectriziková analýzacze
dc.subjectekonomické posouzenícze
dc.subjectflood damageeng
dc.subjectflood protection measureseng
dc.subjectrisk analysiseng
dc.subjecteconomic assessmenteng
dc.titleNávrh efektivních protipovodňových opatření v obcích Hořenice, Heřmanice a Brodcze
dc.titleDesign of efficiency flood control measures in Hořenice, Heřmanice and Brodeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeKladivo Jiří
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record