Show simple item record

Evaluation of indoor navigation at the Prague main station using eye-tracking

dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorMichal Novák
dc.date.accessioned2020-06-25T22:54:21Z
dc.date.available2020-06-25T22:54:21Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-879459550205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88821
dc.description.abstractTato práce popisuje použití eye-tracking technologie pro hodnocení indoor navigace a značení v budovách Fakulty stavební ČVUT v Praze. Pro osoby, které nestudují či nepracují na fakultě, je orientace v budovách fakulty velice obtížná. Na základě testování a měření je vytvořen nový návrh značení a další prvky, které ulehčují orientaci v budovách. Při měření a nahrávání byly použity brýle Tobii Pro Glasses 2.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the use of eye-tracking technology for evaluation of indoor navigation and labeling in the buildings of Faculty of Civil Engineering CTU in Prague. The orientation in the faculty buildings could be really difficult for people who don't study or work there. The new labeling scheme and other factors which can make easier orientation are set up on the base of my testing and measuring. Tobii Pro Glasses 2 were used for this measuring and recording.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEye-trackingcze
dc.subjectindoor navigacecze
dc.subjectFakulta stavební ČVUTcze
dc.subjectorientacecze
dc.subjectTobii Pro Glasses 2cze
dc.subjectEye-trackingeng
dc.subjectnavigationeng
dc.subjectFaculty of civil engineering CTUeng
dc.subjectorientationeng
dc.subjectTobii Pro Glasses 2eng
dc.titleHodnocení indoor navigace na hlavním nádraží v Praze pomocí eye-trackingucze
dc.titleEvaluation of indoor navigation at the Prague main station using eye-trackingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHavlíček Jakub
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record