Show simple item record

Social and cultural context in modern architecture-Architect in media network.dc.contributor.advisorSuske Petr
dc.contributor.authorZedníčková Zdeňka
dc.date.accessioned2012-02-08T01:00:40Z
dc.date.available2012-02-08T01:00:40Z
dc.date.issued2012-02-08
dc.date.submitted2012-02-08 02:00:03.0
dc.identifierKOS-176598135405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8881
dc.description.abstractDisertační práce se věnuje tématu komunikace architekta s veřejností prostřednictvím masovcý sdělovacích médií. Práce se snaží odhalit důvody potřeby této komunikace, ale také její případný obsah. Staví na hypotéze, že by bylo nejvhodnější komunikovat o budoucnosti a na konkrétních projektech testuje, jak lze pro tuto komunikaci získat v masových médiích prostor a jaký efekt může tato komunikace přinést. Na závěr přináší soubor doporučení pro zvolení nejvhodnější strategie a formy komunikace.
dc.description.abstractSubject of this thesis is a communication of architect with societythrough themassmedia. His toging to defect reasons for need of this communication and discover its potential subjects. It assume that the most suitable is to communicete about the future. Aud it is testing on several projects, hontogaina space in massmedia for our communication and what effects it can bring. At the end is provides an instructions for effective achiving a massmedia attention and for choosing the best strategy and form of this communication.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKomunikace architekta se společností, architektura, média futurologie, prognostika, architektonická prognostika, budoucnost měst a architektury,města budoucnosti, budoucnost Prahy masová sdělovací média, sociální sítě, občanské aktivity, komunikace.cze
dc.titleSociální a kulturní kontext v moderní architektuře.
dc.titleSocial and cultural context in modern architecture-Architect in media network.eng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-02-08T01:00:40Z
dc.date.accepted2012-02-02 00:00:00.0
dc.contributor.refereeFialová Irena
dc.description.departmentústav navrhování IIIcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineArchitektura, teorie a tvorbacze
theses.degree.grantorFakulta architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record