Show simple item record

Family House

dc.contributor.advisorHulec Mikuláš
dc.contributor.authorMonika Hladečková
dc.date.accessioned2020-06-25T22:52:14Z
dc.date.available2020-06-25T22:52:14Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-780408614905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88732
dc.description.abstractPŘEDMĚTEM MÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁRVH RODINNÉHO DOMU PRO RODINU SE DVĚMA DĚTMI. CÍLEM PRÁCE BYLO VYTVOŘENÍ PROJEKTU V ROZSAHU ARCHITEKTONICKÉ STUDIE. SOUČÁSTÍ ZADÁNÍ BYLO TAKÉ ZPRACOVÁNÍ VYBRANÉ TECHNICKÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. NA ZADANÝCH POZEMCÍCH O ROZLOZE 860 m² , KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BRANÍK (PRAHA 4), BYLO ÚKOLEM VYPRACOVAT NÁVRH RODINNÉHO DOMU, KTERÝ ZAPADÁ DO OKOLNÍ ZÁSTAVBY A RESPEKTUJE SVAŽITÝ TERÉN. MŮJ NÁVRH MÁ DVĚ NADZEMNÍ A JEDNO PODZEMNÍ PODLAŽÍ A JE DO TERÉNU ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚNÝ. DÍKY TOMU SE Z JIŽNÍ A ZÁPADNÍ STRANY JEVÍ JAKO JEDNOPODLAŽNÍ. NAOPAK ZE SEVERNÍ STRANY, KDE SE NA ÚROVNI TERÉNU NACHÁZÍ I PODZEMNÍ PODLAŽÍ, JE DŮM TŘÍPODLAŽNÍ. PRÁVĚ TATO SEVERNÍ STRANA, KTERÁ SLOUŽÍ K PŘÍSTUPU DO DOMU, BUDÍ DOJEM UZAVŘENOSTI A SOUKROMÍ. TATO NÁLADA SE VŠAK IHNED PO VSTUPU NA POZEMEK ZMĚNÍ, DÍKY PROSKLENÉ FASÁDĚ PRVNÍHO NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, KDE BYL KLADEN DŮRAZ NA PROPOJENÍ INTERIÉRU S EXTERIÉREM SE ZAJÍMAVÝM VÝHLEDEM DO OKOLÍ.cze
dc.description.abstractMY BACHELOR'S THESIS INTRODUCES THE DESIGN OF A FAMILY HOUSE FOR A FAMILY WITH TWO CHILDREN. THE PURPOSE OF THE THESIS WAS TO CREATE AN ARCHITECTURAL STUDY. THE PROCESSING OF SELECTED PARTS OF THE TECHNICAL DOCUMENTATION FOR CONSTRUCTION WAS ALSO PART OF THE ASSIGNMENT. ON SPECIFIED LANDS WITH AN AREA OF 860 m² , WHICH ARE LOCATED IN THE CADASTRIAL TERRITORY OF BRANÍK (PRAGUE 4), THE TASK WAS TO CREATE A DESIGN OF A FAMILY HOUSE THAT FIT INTO THE SURROUNDINGS AND RESPECTS SLOPE TERRAIN. MY DESIGN HAS TWO ABOVE AND ONE UNDERGROUND FLOOR AND IT IS PARTIALLY RECESSED INTO THE SLOPE TERRAIN. THANKS TO THAT, THE HOUSE APPEARS AS SINGLE FLOOR BUILDING FROM THE SOUTH AND WEST SIDE. FROM THE NORTH SIDE, WHERE THE UNDERGROUND FLOOR IS LOCATED AT THE GROUND LEVEL, THE HOUSE IS THREE-STOREY. IT IS THIS NORTH SIDE, WHICH IS USED TO ACCESS THE HOUSE THAT GIVES AN IMPRESSION OF CLOSURE AND PRIVACY. BUT THIS SPIRIT IS IMMEDIATELY CHANGED AFTER ENTERING THE GARDEN, THANKS TO THE GLASS FACADE OF THE GROUND FLOOR, WHERE EMPHASIS IS PLACED ON CONNECTING THE INTERIOR WITH THE EXTERIOR WITH AN INTERESTING VIEW OF THE SURROUNDINGS.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRodinný důmcze
dc.subjectPraha 4cze
dc.subjectBraníkcze
dc.subjectFamily Houseeng
dc.subjectPrague 4eng
dc.subjectBraníkeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePustějovský Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record