Show simple item record

Analysis of selected physical and mathematical influences on the accuracy of terrestrial laser scanningdc.contributor.advisorPokorný Petr
dc.contributor.authorJindřich Brzobohatý
dc.date.accessioned2020-06-24T22:53:24Z
dc.date.available2020-06-24T22:53:24Z
dc.date.issued2020-06-24
dc.identifierKOS-982514640005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88679
dc.description.abstractPráce představuje ucelený obecný teoretický popis vybraných matematických a fyzikálních aspektů ovlivňujících přesnost měření pozemním laserovým skenerem. Zejména je diskutován vliv na měření vzdálenosti při odrazu od skloněné plochy či nerovinné geometrie cílového objektu. Na to navazuje aparát popisující vliv nehomogenní atmosféry na měření úhlů a vzdáleností. Praktická část je zaměřena na testování zpracovatelských metod v programu Matlab. Jedná se o testy využitelnosti registračních algoritmů Iterative Closest Point (ICP), Coherent Point Drift (CPD) a Normal-distributions Transform (NDT) pro dotransformace bodových mračen na body referenční. V poslední kapitole je prezentována metoda výpočtu transformačního klíče za použití nelineární optimalizace. Testování proběhlo na datech rovinných ploch, které byly zaměřeny ve spolupráci s firmou Exact Control System a. s.cze
dc.description.abstractThis thesis presents a general theoretical description of selected mathematical and physical aspects which influence the accuracy of terrestrial laser scanner measurements. In particular, the influence of the reflection from the inclined or rough surfaces on the measured distance is discussed. This is followed by formulas for evaluation of the influence of an inhomogeneous atmosphere on the measurement of angles and distances are presented. The practical part is focused on testing processing methods in Matlab. The registration algorithms Iterative Closest Point (ICP), Coherent Point Drift (CPD), and Normal-distributions Transform (NDT) are tested and the usability for the final transformation of point clouds onto reference points is analyzed. The last chapter presents a method of calculating the transformation key using nonlinear optimization. Data for the practical part were measured in collaboration with the company Exact Control System, Inc.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D terestrické skenovánícze
dc.subjectpolohová přesnostcze
dc.subjectICPcze
dc.subjectNDTcze
dc.subjectCPDcze
dc.subject3D terrestrial scanningeng
dc.subjectposition accuracyeng
dc.subjectICPeng
dc.subjectNDTeng
dc.subjectCPDeng
dc.titleAnalýza vybraných fyzikálních a matematických vlivů na přesnost pozemního laserového skenovánícze
dc.titleAnalysis of selected physical and mathematical influences on the accuracy of terrestrial laser scanningeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVyskočil Zdeněk
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record