Show simple item record

Complex of polyfunctional buildings - Revitalization of the upper barracks complex in Klecanydc.contributor.advisorŠenberger Tomáš
dc.contributor.authorPetr Štoček
dc.date.accessioned2020-06-23T22:52:50Z
dc.date.available2020-06-23T22:52:50Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-982514309705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88540
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního souboru budov v rozsahu architektonické studie a vybraných částí dokumentace ke stavebnímu povolení. Řešený pozemek se nachází v Klecanech u Prahy, v místě bývalých Horních kasáren. Výchozím materiálem byla územní studie zpracovaná v rámci předdiplomního projektu. Práce se zabývá návrhem centra revitalizovaného areálu. Součástí návrhu je transformace a rozšíření původní budovy štábu na administrativní centrum, novostavba obchodního domu a řešení veřejného prostoru. Hmotové a materiálové řešení zohledňuje kontext lokality a je odpovědí na současnou architektonickou tvorbu.cze
dc.description.abstractThe subject of this master’s thesis is a design of a polyfunctional complex of buildings in the scope of an architectural study and selected parts of a building permit documentation. The building plot is located in the former Upper barracks in Klecany near Prague. The design is based on an urban study, developed within a pre-master‘s project. This thesis consists of an extension and transformation of a former military staff building into an office center, a new shopping mall and a public space design. Form od the buildings and selection of materials take into account the local context and gives an answer to contemporary architecture trends.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNovostavbacze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjecttransformacecze
dc.subjectadministrativní centrumcze
dc.subjectobchodní důmcze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectkasárnacze
dc.subjectNew structureeng
dc.subjectrevitalisationeng
dc.subjecttransformationeng
dc.subjectoffice centereng
dc.subjectshopping malleng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjectmilitary barrackseng
dc.titleSoubor polyfunkčních domů - Revitalizace areálu Horních kasáren v Klecanechcze
dc.titleComplex of polyfunctional buildings - Revitalization of the upper barracks complex in Klecanyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRouha Michal
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record