Show simple item record

Feasibility Study of an Investment Property Funddc.contributor.advisorProstějovská Zita
dc.contributor.authorDan El Haddidy
dc.date.accessioned2020-06-23T22:51:31Z
dc.date.available2020-06-23T22:51:31Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifierKOS-780408455605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88488
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá legislativní problematikou nemovitostních fondů, a to především zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Rozebírá povinnosti, které ze zákona vyplývají pro fondy a pokládá základy pro jejich pochopení. Dále se krátce zaobírá finanční analýzou, jejichž nástroje využije k analýze peněžních toků v praktické části, ve které je navržen fond a jeho investiční strategie, podle které je vybráno portfolio nemovitostí a závěrem jsou sestaveny a vyhodnoceny peněžní toky z nich plynoucích.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with legislative problematics of property funds from the perspective of Act on Investment Companies and Investment Funds. It deals with requirements of this act and basic understanding of this act. Furthermore, it is shortly about financial analysis that is than used in the practical part for the analysis of cash flows, where is chosen fund and its investing strategy, by which is selected portfolio of properties and the cash flows from them are evaluated by the financial analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectfond nemovitostícze
dc.subjectlegislativní rámeccze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectpeněžní tokcze
dc.subjectproperty fundeng
dc.subjectlegislative frameworkeng
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectcash floweng
dc.titleStudie proveditelnosti založení investičního nemovitostního fonducze
dc.titleFeasibility Study of an Investment Property Fundeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHromada Eduard
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record