Show simple item record

Improvement of De-icing at Vaclav Havel Airport in Praguedc.contributor.advisorŠpák Miroslav
dc.contributor.authorJan Stupka
dc.date.accessioned2020-06-18T22:52:33Z
dc.date.available2020-06-18T22:52:33Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-884383958505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88191
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Zefektivnění odmrazování na Letišti Václava Havla v Praze“ je nalezení nedostatků tohoto procesu a navržení řešení, jak tyto slabá místa zlepšit. Hlavní částí této práce je popis zamýšleného fungování De-icing managera, což je počítačový nástroj, který řeší hned několik problémů současného odmrazování. Zároveň jsou na závěr práce popsány návrhy moderních trendů odmrazování, jakými jsou využití informačních LED tabulí, nebo simulátoru pro řidiče odmrazovacích vozů.cze
dc.description.abstractThe subject of the master thesis „Improvement of de-icing at Vaclav Havel Airport in Prague“ is quest to find shortcomings and to propose solutions, how to improve these weaknesses. The main part of thesis is description of intended operation of the De-icing manager, which is computer tool, that solves several problems of current de-icing. At the end of thesis are described proposals of modern de-icing trends such as use of LED display boards or de-icing simulator.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOdmrazování letadel na Letišti Prahacze
dc.subjectZefektivnění odmrazování letadelcze
dc.subjectNedostatky odmrazování letadelcze
dc.subjectDe-icing managercze
dc.subjectAircraft De-icing at Prague Airporteng
dc.subjectImprovement of Aircraft De-icingeng
dc.subjectAircraft De-icing Weaknesseseng
dc.subjectDe-icing Manager eng
dc.titleZefektivnění odmrazování na Letišti Václava Havla v Prazecze
dc.titleImprovement of De-icing at Vaclav Havel Airport in Pragueeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVláčil Tomáš
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record