Show simple item record

Strategic plan of nonprofit organizationdc.contributor.advisorDobrucká Lucia
dc.contributor.authorTereza Vytlačilová
dc.date.accessioned2020-06-17T22:52:24Z
dc.date.available2020-06-17T22:52:24Z
dc.date.issued2020-06-17
dc.identifierKOS-1086045469405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88118
dc.description.abstractCílem této práce je zpracování strategického plánu pro vybranou neziskovou organizaci. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o neziskovém sektoru v České republice a také proces strategického plánování. Na základě veřejně přístupných dat jsou v druhé části práce postupně zkoumány interní a externí faktory působící na neziskovou organizaci. V rámci analýz je použita PEST analýza, modifikovaný Porterův model konkurenčních sil a shrnující SWOT analýza. K určení strategické pozice jsou použity hodnotící matice IFE a EFE. Výsledkem je doporučená strategie, která je doplněna o akční plán vedoucí k naplnění stanovených cílů organizace.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to prepare a strategic plan of nonprofit organization. The first part of this thesis summarizes theoretical knowledge about the nonprofit sector of the Czech Republic and describes strategic planning. Based on publicly available data, internal and external factors affecting the nonprofit organization are gradually examined in the second part of the thesis. Within the analyzes, PEST analysis, modified Porter’s Forces Framework and summarizing SWOT analysis are used. IFE and EFE matrices, which evaluate internal and external environment and are based on SWOT analysis, are used to determine the strategic position. Finally, the result is a recommended strategy, which is complemented by an action plan to achieve the organization’s objectives.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNezisková organizacecze
dc.subjectstrategické plánovánícze
dc.subjectdětský domovcze
dc.subjectpěstounská péčecze
dc.subjectSWOT analýzacze
dc.subjectPEST analýzacze
dc.subjectNonprofit organizationeng
dc.subjectstrategic planningeng
dc.subjectchildren’s homeeng
dc.subjectfoster careeng
dc.subjectSWOT analysiseng
dc.subjectPEST analysiseng
dc.titleStrategický plán neziskové organizacecze
dc.titleStrategic plan of nonprofit organizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFanta Petr
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record