Show simple item record

Possibilities of Thermoelectric Generators (TEG) for Producing of Electrical Energy by Vital Subjectsdc.contributor.advisorHavlík Jan
dc.contributor.authorŠtěpán Remeš
dc.date.accessioned2020-06-16T22:51:46Z
dc.date.available2020-06-16T22:51:46Z
dc.date.issued2020-06-16
dc.identifierKOS-984901596105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88073
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou možností využití termoelektrického generátoru pro generování elektrické energie z odpadního tepla živých objektů. Součástí práce je návrh a realizace zařízení, díky kterému je možné ověřit vlastnosti generátoru a zaznamenat jeho okamžitý výkon, společně s daty o pohybu sledovaného subjektu. Zaznamenaná data jsou následně podrobena analýze, za účelem zjištění co má rozhodující vliv na množství generované energie. Po provedené analýze je diskutována využitelnost takového zařízení v praxi. V další části práce je navrženo, sestrojeno a otestováno zařízení, které transformuje malé vstupní napětí na vyšší a umožňuje tak využití termoelektrického generátoru v praxi. Zároveň je zde na základě naměřených dat v předchozí části navržený software počítající kroky, který by mohl být v budoucnu u tohoto zařízení použit. V závěru práce jsou diskutovány vlastnosti, výhody a nevýhody testovaného termoelektrického generátoru.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to analyze possibilities of use of thermoelectric generator to generate electric energy from waste heat of living objects. Part of the thesis is design and realization of device that makes possible to verify properties of generator and store data about generated power with data about movement of monitored subject. Stored data are analyzed in order to realize, what the main factor on amount of generated energy is. Based on the analysis is discussed the practical realization of the device. In the next part of diploma thesis is designed, realized and tested device, which is able to transform low input voltage to higher output voltage and make thermoelectric generator usable in practice. There is also presented designed software, based on data analysis from previous part, for counting steps. This software could be used for future use of this setup. The end of this thesis contains discussion about properties, advantages and disadvantages of tested thermoelectric generator.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttermoelektrický generátor (TEG)cze
dc.subjectenergy harvestingcze
dc.subjectkrokoměrcze
dc.subjectstep-up konvertorcze
dc.subjectnositelná elektronikacze
dc.subjectthermoelectric generator (TEG)eng
dc.subjectenergy harvestingeng
dc.subjectstep countereng
dc.subjectstep-up convertereng
dc.subjectwearable deviceeng
dc.titleMožnosti využití termoelektrických generátorů (TEG) pro generování elektrické energie živými objektycze
dc.titlePossibilities of Thermoelectric Generators (TEG) for Producing of Electrical Energy by Vital Subjectseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNovotný Jan
theses.degree.disciplineLékařská technikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeLékařská elektronika a bioinformatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record