Show simple item record

Low-carbon technology in distribution networksdc.contributor.advisorKyncl Jan
dc.contributor.authorAbdullah Essa
dc.date.accessioned2020-06-11T14:36:08Z
dc.date.available2020-06-11T14:36:08Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-986992844105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87876
dc.description.abstractAbnovitelné zdroje energie (OZE) v distribučních soustavách (DS) nabývají na důležtitosti a v budoucnu budou hrát v DS důležitou roli. Tato diplomová práce popisuje základní informace o OZE a jejich principech činnosti. V práci je shrnuto současné i budoucí využití OZE v různých částech světa. V práci jsou také uvedena legislativní pravidla pro připojování OZE k DS. Na případové studii je ověřena připojitelnost 2 MW větrné elektrárny k DS z pohledu vyvolané napěťové změny a flikru.cze
dc.description.abstractRenewable energy sources (RES) are gaining an increasing importance in the distribution system and they are predicted to play a more important role in the near future. This thesis will provide general information about renewable energy sources and their working principles. The present and future usage of RES is summarized for different regions in the world. Legislation and rules about connecting into the distribution grid has been presented. Besides, a case study demonstrates the evaluation of connectivity of a 2 MW wind power plant to a distribution network from the perspective of voltage change and flicker effect.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObnovitelné zdroje energiecze
dc.subjectvýrobna elektřinycze
dc.subjectvodní elektrárnacze
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacze
dc.subjectvětrná elektrárnacze
dc.subjectdistribuční soustavacze
dc.subjectDNCalc softwarecze
dc.subjectustálený chodcze
dc.subjectflikrcze
dc.subjectRenewable energy sourceseng
dc.subjectPower generationeng
dc.subjectHydropower energyeng
dc.subjectSolar energyeng
dc.subjectWind energyeng
dc.subjectPower plantseng
dc.subjectDistribution Systemeng
dc.subjectDNCalc softwareeng
dc.subjectLoad Floweng
dc.subjectStudy of connectivityeng
dc.subjectFlickereng
dc.titleNízkokarbonové technologie v distribučních sítíchcze
dc.titleLow-carbon technology in distribution networkseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHrouda Josef
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElectrical Engineering, Power Engineering and Managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record